Havarijní pojištění pro dodávku (či jiné vozidlo) se zaměřuje na krytí škod na vozidle způsobených různými nežádoucími událostmi, které mohou nastat během provozování dodávky. Toto pojištění je obvykle volitelné a slouží k ochraně majetku majitele dodávky před finančními ztrátami způsobenými haváriemi a dalšími riziky. Zde jsou některé základní body, které havarijní pojištění pro dodávku obvykle řeší:

 1. Škody na vozidle v důsledku nehody: Havarijní pojištění kryje náklady na opravu nebo nahrazení vozidla, pokud dojde k nehodě, například srážce s jiným vozidlem, stromem nebo jiným pevným předmětem.
 2. Škody v důsledku vandalství nebo krádeže: Toto pojištění poskytuje krytí v případě, že dodávka je poškozena v důsledku vandalství nebo je odcizena krádeží.
 3. Škody způsobené přírodními živly: Havarijní pojištění může pokrývat škody způsobené přírodními událostmi, jako jsou bouře, povodně, sesuvy půdy, kroupy a podobně.
 4. Požáry: Kryje škody způsobené požárem na vozidle, který může vzniknout například v důsledku elektrického zkratu nebo jiného způsobu.
 5. Vandalství a úmyslné škody: Pokrývá škody na vozidle, které jsou výsledkem úmyslného poškození od jiných osob.
 6. Náraz zvířecím vozem: Toto pojištění může kryt škody na vozidle způsobené srážkou s divokou zvěří, jako jsou srny nebo divocí prasata.

Chcete vědět, jak vypadá nejlepší/nejvýhodnější/nejlevnější havarijní pojištění?

Není to tajemství, stačí vyzkoušet porovnání u mého partnera. Nezbývá než kliknout a porovnat, tak co říkáte? Stačí zadat SPZ – hned víte zda ušetříte – zadej SPZ kalkulačka

11 otázek a odpovědí, které vysvětlují důležitost havarijního pojištění pro dodávky:

 1. Otázka: Proč je havarijní pojištění důležité pro dodávky? Odpověď: Havarijní pojištění chrání dodávky před škodami způsobenými nehodami, krádežemi, povodněmi a jinými nepředvídatelnými událostmi.
 2. Otázka: Jaká konkrétní rizika pokrývá havarijní pojištění pro dodávky? Odpověď: Havarijní pojištění může pokrývat škody způsobené kolizemi, vandalstvím, požáry, povodněmi, krádežemi a dalšími nečekanými událostmi.
 3. Otázka: Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením pro dodávky? Odpověď: Povinné ručení kryje škody způsobené dodávkou třetím osobám, zatímco havarijní pojištění kryje škody na samotné dodávce.
 4. Otázka: Proč bych měl mít havarijní pojištění pro svou dodávku, i když ji používám opatrně? Odpověď: I při opatrnosti mohou nastat nepředvídatelné události, které mohou způsobit škody na dodávce, a havarijní pojištění poskytuje ochranu v takových situacích.
 5. Otázka: Co se stane, když mám nehodu a nemám havarijní pojištění? Odpověď: Bez havarijního pojištění budete muset nést náklady na opravu nebo nahrazení dodávky z vlastních prostředků.
 6. Otázka: Jaký je rozdíl mezi „plným havarijním pojištěním“ a „zjednodušeným havarijním pojištěním“ pro dodávky? Odpověď: Plné havarijní pojištění nabízí širší krytí a zahrnuje více typů škod, zatímco zjednodušené havarijní pojištění může mít omezenější krytí.
 7. Otázka: Jak mohu nastavit limity a spoluúčast na svém havarijním pojištění pro dodávky? Odpověď: Můžete upravit limity krytí a výši spoluúčasti podle svých potřeb a finančních možností.
 8. Otázka: Co když mám novou a drahou dodávku? Odpověď: Havarijní pojištění je obzvláště důležité pro nové a drahé dodávky, protože chrání váš investiční majetek.
 9. Otázka: Jaká doplňková krytí mohu zvážit pro havarijní pojištění pro dodávky? Odpověď: Můžete zvážit krytí proti výkyvům počasí, poškození výbavy a další doplňková krytí.
 10. Otázka: Jaký je postup pro podání nároku na havarijní pojištění v případě nehody nebo škody na dodávce? Odpověď: Je důležité znát postup pro podání nároku a informovat pojišťovnu co nejdříve po škodě.
 11. Otázka: Má havarijní pojištění pro dodávky vliv na moje firemní náklady? Odpověď: Ano, havarijní pojištění může ovlivnit náklady na provoz dodávky, ale také poskytuje ochranu proti neočekávaným finančním ztrátám.