1. Kamion:
  • Kamion, také známý jako nákladní automobil nebo nákladní vůz, je motorové vozidlo navržené pro přepravu nákladu, zboží nebo materiálu z jednoho místa na druhé. Kamiony jsou typicky vybaveny nákladním prostorem na zádech, kde mohou být přepravovány palety, kontejnery nebo jiné náklady.
  • Kamiony jsou obvykle menší než tahače, což jsou vozidla určená pro tažení nákladních přívěsů. Kamiony mohou být svařeny (nákladní automobily), kabinové (s oddělenou kabinou pro řidiče) nebo tahače (s možností připojit přívěs).
 2. TIR:
  • TIR (z francouzského „Transport International Routier“) je mezinárodní systém a standard pro přepravu nákladu mezi zeměmi, který usnadňuje přeshraniční přepravu zboží.
  • TIR umožňuje nákladním vozidlům překonat mezinárodní hranice s minimálním byrokratickým a celním zpožděním. Nákladní vozidla označená TIR mohou přepravovat zboží v uzavřených kontejnerech nebo nákladních prostorách pod pečetí, což zjednodušuje proces celní kontroly.

Chcete vědět, jak vypadá nejlepší/nejvýhodnější/nejlevnější povinné ručení?

Není to tajemství, stačí vyzkoušet porovnání u mého partnera. Nezbývá než kliknout a porovnat, tak co říkáte? Stačí zadat SPZ – hned víte zda ušetříte – zadej SPZ kalkulačka

Existuje mnoho značek kamionů na trhu po celém světě, přičemž každá značka může nabízet různé modely a typy kamionů. Některé z nejznámějších a nejvýznamnějších značek kamionů zahrnují:

 1. Mercedes-Benz: Společnost Mercedes-Benz je známá nejen svými osobními automobily, ale také vyrábí kamiony a tahače. Je často považována za symbol luxusu v kategorii nákladních vozidel.
 2. Volvo: Švédská společnost Volvo je jedním z předních výrobců kamionů na světě. Je známá pro svou inovativní bezpečnostní technologii a kvalitní nákladní vozidla.
 3. Scania: Další švédský výrobce kamionů, Scania, je známý pro své spolehlivé tahače a nákladní vozy a je oblíbený mezi řidiči a přepravními firmami.
 4. MAN: Německá společnost MAN vyrábí různé typy nákladních vozidel a tahačů, včetně středně velkých a těžkých kamionů.
 5. DAF: DAF Trucks, pobočka nizozemské společnosti PACCAR, se specializuje na výrobu tahačů a nákladních vozidel pro různé účely.
 6. Kenworth: Kenworth je známým americkým výrobcem tahačů, které jsou oblíbené v Severní Americe.
 7. Peterbilt: Další americký výrobce tahačů, Peterbilt, je známý pro své těžké kamiony a tahače.
 8. Iveco: Italská společnost Iveco vyrábí nákladní vozidla a tahače pro různé trhy.
 9. Isuzu: Japonská společnost Isuzu je známým výrobcem lehkých a středně těžkých kamionů a nákladních vozidel.
 10. Mack Trucks: Mack je dalším americkým výrobcem kamionů, který je známý pro své těžké nákladní vozy.

Nejčastější havárie kamionů mohou být způsobeny různými faktory a mohou mít značný dopad na bezpečnost na silnicích. Některé z nejběžnějších příčin havárií kamionů zahrnují:

 1. Nedodržování bezpečné vzdálenosti: Kamiony mají delší brzdnou dráhu než osobní vozidla, a nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi kamiony a jinými vozidly může vést k vážným nehodám, zejména v případě prudkého brzdění.
 2. Unavení řidiči: Dlouhé hodiny za volantem a nedostatek odpočinku mohou způsobit únavu řidičů kamionů, což může vést k nedostatečné koncentraci a zpomalené reakci. To zvyšuje riziko nehod.
 3. Rychlost: Překročení povolené rychlosti je běžnou příčinou nehod u kamionů. Při vysokých rychlostech je obtížnější reagovat na neočekávané situace.
 4. Nedodržování dopravních pravidel: Ignorování pravidel silničního provozu, jako je předjíždění v zakázaném místě nebo nepoužívání směrových světel, může způsobit nehodu.
 5. Technické selhání: Technické problémy u kamionů, jako jsou selhání brzd, pneumatik nebo řídicího systému, mohou vést k nebezpečným situacím.
 6. Špatné počasí: Nepříznivé povětrnostní podmínky, jako je déšť, sníh nebo mlha, mohou zhoršit viditelnost a ovladatelnost kamionů, což zvyšuje riziko havárií.
 7. Ztráta nákladu: Nespolehlivé upevnění nákladu může způsobit pád nebo rozptýlení zboží na silnici, což může ohrozit bezpečnost provozu.
 8. Nepozornost řidičů: Ovládání mobilního telefonu, nebo jiné rozptýlení mohou snížit pozornost řidičů kamionů a vést k nehodám.
 9. Nehody na dálnici: Dálnice jsou často místem havárií kamionů, zejména kvůli vysoké rychlosti a hustému provozu.
 10. Nedostatečná příprava řidičů: Řidiči kamionů musí mít správný výcvik a dovednosti k ovládání těchto vozidel. Nedostatečná příprava může vést k chybám na silnici.
 1. Majitel kamionu: Otázka: Jaký je celkový odhadní hodnota mého kamionu? Odpověď: Hodnota kamionu bude hrát klíčovou roli při určování pojišťovacího krytí a pojistných sazeb.
 2. Majitel kamionu: Otázka: Jaký je druh a použití kamionu? Je určen pro přepravu zboží nebo specifického nákladu? Odpověď: Typ a účel kamionu mohou ovlivnit potřebné pojistné pokrytí.
 3. Majitel kamionu: Otázka: Jaká je historie nehod mého řidiče nebo kamionu? Měli jsme nějaké předchozí pojištění? Odpověď: Historie nehod a pojištění mohou ovlivnit pojistné sazby.
 4. Majitel kamionu: Otázka: Jaké jsou mé preference ohledně výše spoluúčasti? Odpověď: Vyšší spoluúčast může snížit měsíční pojistné platby, ale znamená, že budete muset platit více při škodě.
 5. Majitel kamionu: Otázka: Jaké jsou zákonem stanovené požadavky na pojištění kamionu ve vaší oblasti? Odpověď: Různé jurisdikce mohou mít různé požadavky na minimální pojištění kamionů.
 6. Majitel kamionu: Otázka: Mělo by mé pojištění obsahovat krytí odpovědnosti za škody třetím osobám? Odpověď: Krytí odpovědnosti je obvykle povinné, ale jeho výše se může lišit.
 7. Majitel kamionu: Otázka: Jaký je postup pro podání nároku na pojištění v případě nehody nebo škody? Odpověď: Je důležité znát postup pro podání nároku a informovat pojišťovnu co nejdříve po škodě.
 8. Majitel kamionu: Otázka: Jaký je rozsah mého pojistného pokrytí v rámci jednoho pojistného období a jaký je termín obnovy pojistné smlouvy? Odpověď: Mějte na paměti dobu platnosti smlouvy a postup obnovy pojistného.
 9. Majitel kamionu: Otázka: Jaké jsou limity pro věk kamionu, který mohu pojišťovat? Odpověď: Pojišťovny mohou mít omezení týkající se věku kamionu, který lze pojišťovat.
 10. Majitel kamionu: Otázka: Jaké jsou slevy a bonusy, které mohu získat na pojištění kamionu? Odpověď: Některé pojišťovny nabízejí slevy na základě čistého řidičského záznamu a bez nehod.

Pro firmu, která řeší pojištění firemních kamionů:

 1. Firma: Otázka: Jaké jsou celkové pojištění potřeby naše firmy v rámci flotily kamionů? Odpověď: Identifikujte požadavky na celkovou flotilu kamionů a určete, jaký druh krytí je nejvhodnější.
 2. Firma: Otázka: Jaká je celková hodnota naší flotily kamionů a jaký je druh nákladu, který přepravujeme? Odpověď: Zjistěte, jaký druh krytí je nezbytný pro pokrytí všech kamionů ve flotile.
 3. Firma: Otázka: Jaký je rozsah pojistných smluv a jaký je termín obnovy smluv pro naši flotilu? Odpověď: Zjistěte, jak dlouho budou smlouvy platné a jaký je postup pro obnovu.
 4. Firma: Otázka: Jaké jsou minimální pojišťovací požadavky pro firemní kamiony ve vašich oblastech provozu? Odpověď: Zjistěte, jaké jsou zákonné požadavky pro firemní kamiony a dodržujte je.
 5. Firma: Otázka: Jaké jsou postupy pro řízení rizik v rámci flotily a snižování nehodovosti? Odpověď: Mějte vytvořené postupy pro bezpečný provoz flotily kamionů a kontrolu rizik.