Plánujete cestovat? Připravila jsem pro vás mnoho užitečného na mém blogu nejen o cestování – Blog o cestování s Terezou

Můžete si také sjednat cestovní pojištění, srovnání mnoha pojišťoven a různá připojištění najdete zde – Cestovko s 50% slevou

Lékařská pomoc a zdravotní péče: Během cest můžete onemocnět nebo utrpět zranění. Cestovní pojištění vám zajistí přístup k lékařské péči, ať už se nacházíte kdekoliv na světě. Může pokrýt náklady na léčbu, hospitalizaci, léky a dokonce i repatriaci do vaší země, pokud je to nutné.

Ztráta nebo odcizení zavazadel: Cestovní pojištění vám poskytne finanční ochranu v případě, že ztratíte nebo vám ukradnou zavazadla. To vám umožní nahradit cenné věci, oblečení a další osobní majetek.

Rušení nebo změna plánů: Nepředvídané události, jako jsou nemoci, havárie letadla, nebo politické nepokoje, mohou způsobit změnu nebo zrušení vašich cest. Cestovní pojištění vám může pomoci pokrýt náklady na zrušení letenky, ubytování a další náklady spojené s takovými situacemi.

Odpovědnostní pojištění: Pokud byste během cest způsobili škodu někomu jinému nebo jeho majetku, může cestovní pojištění krytí vaší odpovědnosti. To může být užitečné, pokud dojde k nehodě nebo jiné situaci, která vyžaduje finanční náhradu.

Asistenční služby: Cestovní pojištění může zahrnovat i asistenční služby, jako jsou zprostředkování tlumočníků, asistence při ztrátě cestovních dokladů, nebo pomoc s organizací návratu do domovské země.

Sporty a dobrodružné aktivity: Pokud plánujete provozovat extrémní sporty nebo dobrodružné aktivity během cest, bude cestovní pojištění důležité. Mnohé standardní pojištění totiž nepokrývá rizikové aktivity.

Pokrytí storno cesty: Cestovní pojištění může pokrýt i situace, kdy musíte zrušit svou cestu z nečekaných důvodů, jako je vážná nemoc nebo úmrtí v rodině.

Zákonné požadavky: V některých zemích je cestovní pojištění povinné. Pokud takový požadavek existuje, můžete mít problémy s cestováním, pokud nemáte platné pojištění.

Celkově lze říci, že cestovní pojištění vám poskytuje finanční a praktickou ochranu během cest, což vám umožní cestovat s větším klidem. Je důležité si vybrat vhodný typ cestovního pojištění, který odpovídá vašim potřebám a plánovaným aktivitám během cesty, a také si pozorně přečíst podmínky smlouvy, aby vám bylo jasné, co je a co není pokryto.

Plánujete cestovat? Připravila jsem pro vás mnoho užitečného na mém blogu nejen o cestování – Blog o cestování s Terezou

Připojištění na cestu do zahraničí může být rozmanité a závisí na vašich individuálních potřebách a plánovaných aktivitách během cesty. Níže jsou uvedeny některé z možných druhů připojištění, které můžete zvážit při plánování cesty do zahraničí:

Zdravotní pojištění v zahraničí: Toto pojištění pokrývá lékařské náklady, které vzniknou v zahraničí. Může zahrnovat léčbu, hospitalizaci, léky a dokonce i repatriaci, pokud je to nutné. Je nezbytné, protože většina domácích zdravotních pojištění nepokrývá zahraniční lékařské výdaje.

Pojištění proti ztrátě nebo odcizení zavazadel: Toto pojištění vám pomůže, pokud ztratíte nebo vám ukradnou zavazadla během cesty. Může pokrýt náhradu ztracených cenností a osobního majetku.

Pojištění odpovědnosti: Pokud způsobíte škodu někomu jinému nebo jeho majetku během cesty, toto pojištění může pokrýt náklady na náhradu škody.

Pojištění storna cesty: Pokud se cesta musí zrušit nebo změnit kvůli nečekaným událostem, jako jsou nemoci nebo úmrtí v rodině, toto pojištění vám může pomoci pokrýt náklady spojené s takovými situacemi.

Asistenční služby: Tato služba vám může poskytnout pomoc v nouzi, jako je zajištění tlumočníka, pomoc při ztrátě cestovních dokladů nebo organizace návratu do domovské země.

Pojištění na sportovní aktivity a dobrodružné výpravy: Pokud plánujete provozovat extrémní sporty nebo dobrodružné aktivity, měli byste zvážit toto pojištění, protože běžné cestovní pojištění může nepokrývat rizikové aktivity.

Pojištění na auto pronajaté v zahraničí: Pokud plánujete pronajmout si auto během cesty, můžete uzavřít speciální pojištění na auto, které pokrývá škody na pronajatém vozidle.

Pojištění na nečekané události: Toto pojištění může pokrýt nepředvídané situace, jako jsou stávky, přírodní katastrofy nebo politické nepokoje, které by mohly ovlivnit vaši cestu.

Je důležité si vybrat připojištění, které odpovídá vašim konkrétním potřebám a plánovaným aktivitám během cesty. Před uzavřením pojištění si pozorně přečtěte podmínky smlouvy a ujistěte se, že rozumíte, co je a co není pokryto, a že máte dostatečnou úroveň krytí pro vaše potřeby.

Nejčastější slova a fráze spojených s hledáním cestovního pojištění zahrnují:

 1. „Cestovní pojištění“
 2. „Pojištění pro cestování“
 3. „Cestovní pojištění online“
 4. „Levné cestovní pojištění“
 5. „Cestovní pojištění pro dovolenou“
 6. „Pojištění na cesty do zahraničí“
 7. „Zdravotní pojištění pro cestovatele“
 8. „Pojištění pro cestování po Evropě“
 9. „Pojištění pro dlouhodobé cesty“
 10. „Pojištění proti storno“
 11. „Cestovní pojištění pro rodinu“
 12. „Pojištění pro dobrodružství“
 13. „Pojištění pro starší lidi“
 14. „Pojištění pro sportovní aktivity na dovolené“
 15. „Pojištění pro studium v zahraničí“

Zakoupení cestovního pojištění přímo u cestovní kanceláře nabízí určité výhody, existují také některé nevýhody, které byste měli vzít v úvahu:

 1. Omezený výběr: Cestovní kanceláře často nabízejí omezený výběr pojišťovacích produktů od jednoho konkrétního pojišťovatele. To znamená, že můžete nemít možnost porovnávat různé nabídky a najít tu nejvhodnější pro vaše potřeby.

 2. Vysoké ceny: Cestovní pojištění zakoupené přímo u cestovky může být dražší než pojištění, které si sami vyberete na trhu. Cestovní kanceláře mohou přidat provize a poplatky k ceně pojištění.

 3. Omezená krytí: Pojištění zakoupené přímo u cestovky může mít omezené krytí, a to zejména pokud jde o určité neobvyklé situace, jako jsou nepředvídané události nebo storno cesty z důvodu nemoci.

 4. Vazba na cestovku: Pojištění zakoupené u cestovní kanceláře je často vázáno na konkrétní cestu, kterou jste u této kanceláře rezervovali. To znamená, že pokud se rozhodnete cestovní plány změnit nebo si rezervovat další cesty jinde, může být pojištění neplatné.

 5. Omezené poradenství: Cestovní kanceláře mohou mít omezenou schopnost poskytovat poradenství ohledně cestovního pojištění. Mohou vám nabídnout pouze produkty od jednoho pojišťovatele a nemusí mít dostatečnou znalost o vašich individuálních potřebách.

Sjednat si pojištění se slevou 50% můžete také online během chvilky: – Cestovko s 50% slevou

Cestovní pojištění, které je součástí bankovní karty, může být pohodlné, ale může mít několik nevýhod, které byste měli zvážit:

 1. Omezené krytí: Cestovní pojištění poskytované bankovními kartami obvykle nabízí základní krytí, což může znamenat, že nepokryje všechny možné situace nebo nemoci. To může znamenat, že budete mít méně ochrany než s tradičním cestovním pojištěním.

 2. Omezený rozsah krytí: Bankovní karty mohou nabízet omezený rozsah krytí, zejména co se týče trvání cesty, limitů pro stornování nebo ztráty zavazadel. To může znamenat, že nebudete mít dostatečný krytí pro delší cesty nebo pro drahé položky, které máte s sebou.

 3. Omezené poradenství: Bankovní karty často neposkytují specializované poradenství v oblasti cestovního pojištění. To znamená, že nebudete mít někoho, kdo by vám mohl poradit ohledně nejvhodnějšího pojištění pro vaše konkrétní potřeby.

 4. Důležitá vazba na kartu: Pojištění na bankovní kartě je obvykle vázáno na použití této konkrétní karty pro nákupy související s cestováním, jako jsou letenky nebo ubytování. Pokud tuto kartu nepoužijete, pojištění nemusí platit.

 5. Omezená flexibilita: Pojištění na bankovní kartě může být méně flexibilní než samostatné cestovní pojištění. Může být obtížné přizpůsobit krytí vašim individuálním potřebám nebo prodloužit pojištění na delší dobu.

 6. Potřeba příslušných transakcí: Některé bankovní karty vyžadují, abyste na ně přes kartu prováděli určité transakce spojené s cestováním, aby byla aktivována pojistka. To může omezit vaši schopnost využít pojištění, pokud nesplníte tyto podmínky.

Porovnat si pojišťovny a sjednat si pojištění se slevou 50% můžete také online během chvilky: – Cestovko s 50% slevou

Recenze cestovního pojištění mohou být užitečné při rozhodování, které pojištění vybrat pro svou cestu. Zde jsou některé faktory, na které byste se měli zaměřit při čtení recenzí cestovního pojištění:

 1. Krytí: Hodnocení by měla obsahovat informace o rozsahu krytí, které dané cestovní pojištění nabízí. To zahrnuje, zda pojištění kryje ztrátu zavazadel, zdravotní péči, storno cesty, ztrátu pasu a další situace.

 2. Cena: Recenze by měla zahrnovat informace o ceně pojištění a zda se jedná o dobrou hodnotu za poskytované krytí. Je důležité zvážit, zda cena odpovídá úrovni krytí a zda se veškeré poplatky a důležité podmínky nacházejí v recenzi.

 3. Důvěryhodnost pojišťovny: Hodnocení by měla také obsahovat informace o důvěryhodnosti a spolehlivosti pojišťovny. Je důležité, aby si cestovatel vybral pojišťovnu s dobrou pověstí a historií.

 4. Zkušenosti uživatelů: Recenze od ostatních cestovatelů mohou být velmi užitečné. Měli byste se zaměřit na recenze od lidí, kteří měli skutečné zkušenosti s používáním cestovního pojištění v praxi.

 5. Rychlost a jednoduchost náhrady: Hodnocení by měla zahrnovat informace o tom, jak rychle a jednoduše byli cestovatelé schopni uplatnit nároky na pojištění a získat náhradu.

 6. Vylučující faktory: Recenze by měly obsahovat informace o vylučujících faktorech, které by mohly ovlivnit platnost pojištění. To může zahrnovat informace o tom, co pojištění nekryje, například rizika spojená s nebezpečnými aktivitami.

 7. Spokojenost klientů: Hledání recenzí od spokojených klientů může poskytnout užitečný pohled na kvalitu a účinnost cestovního pojištění.

Reklama na cestovní pojištění v televizi je běžným způsobem, jak pojišťovací společnosti oslovují potenciální klienty a informují je o výhodách a důležitosti cestovního pojištění. Tyto reklamy se často zaměřují na různé aspekty, které mohou potenciální cestovatelé zajímat. Níže jsou některé běžné prvky, které můžete v reklamách na cestovní pojištění vidět:

 1. Bezpečnost a ochrana: Reklamy zdůrazňují, že cestovní pojištění poskytuje ochranu pro cestovatele v případě nepředvídaných událostí, jako jsou ztráty zavazadel, lékařské pohotovosti a storno cesty.

 2. Slogany: Mnohé reklamy používají výrazné slogany a hesla, která zdůrazňují důležitost cestovního pojištění, jako například „Cestujte bez starostí“ nebo „Nikdy nevíte, co se může stát.“

 3. Příběhy cestovatelů: Některé reklamy zahrnují příběhy skutečných cestovatelů, kteří měli prospěch z cestovního pojištění. To může pomoci vytvořit osobní spojení s diváky.

 4. Krytí pro různé situace: Reklamy mohou zdůraznit různé situace, které cestovní pojištění pokrývá, včetně lékařské péče, ztráty cenných věcí, zpožděných letů a dalších.

 5. Výhody a doplňky: Některé reklamy mohou informovat o různých doplňcích, které lze k cestovnímu pojištění přidat, jako jsou krytí pro dobrodružné aktivity, náklady na storno nebo zdravotní asistence.

 6. Snadná online koupě: Reklamy často zdůrazňují snadný proces zakoupení cestovního pojištění online, což může být pro mnoho lidí pohodlné.

 7. Důvěryhodnost: Pojišťovací společnosti mohou zdůrazňovat svou důvěryhodnost, historii a renomé, aby zajistily klienty, že jsou v dobrých rukou.

Pojišťovacích srovnávačů existuje v České republice několik, a to jak nezávislých srovnávačů, tak i těch, které jsou provozovány pojišťovnami nebo finančními institucemi. Následující seznam obsahuje některé z nejznámějších srovnávačů pojištění v České republice:

 1. Pojisteni.cz: Nezávazné srovnání pojišťoven, vyznačuje se 100% sjednáním online bez akvizičních telefonátů makléřů. Nabízí srovnání cestovního pojištění, povinného ručení, úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti jako samostatného produktu a dalších.
 2. Srovnejto.cz: Srovnejto.cz je jedním z největších a nejoblíbenějších srovnávačů pojištění a finančních produktů v České republice. Nabízí srovnání cestovního pojištění, povinného ručení, životního pojištění a dalších.

 3. E-pojisteni.cz: Tento srovnávač patří k nejstarším na trhu. Specializuje se na srovnání a uzavření cestovního pojištění.

 4. Mycel.cz: Mycel.cz je platforma, která srovnává různé pojišťovny a jejich nabídky v oblasti cestovního pojištění, životního pojištění a dalších produktů.

 5. Finparáda.cz: Finparáda je obecný finanční srovnávač, který zahrnuje cestovní pojištění, povinné ručení, hypotéky a další finanční produkty.

 6. Pojištovák.cz: Tato platforma se specializuje na srovnání cestovního pojištění a umožňuje rychle porovnat nabídky od různých pojišťoven.

 7. Porovnej24.cz: Porovnej24 je další finanční srovnávač, který zahrnuje i cestovní pojištění, povinné ručení a další druhy pojištění.

 8. Cestovni-Pojisteni.info: Specializuje se na srovnání cestovního pojištění a poskytuje informace o různých typech pokrytí.

 9. Cestovni-pojisteni.cz: Další srovnávač cestovního pojištění, který umožňuje vyhledat a porovnat nabídky od různých pojišťoven.

Pojištění.cz je jedním z nejznámějších srovnávačů pojištění v České republice hlavně díky srozumitelné jednoznačné  doméně POJISTENI.cz Obsah webu odpovídá tomu co hledáte, veškerá pojištění na jednom místě, bez dalších produktů, které přímo s pojištěním nesouvisí a často slouží je k vytěžování kontaktů. Srovnávač pojištění má mnoho zajímavých výhod oproti standardním srovnávačům, například:

 1. Na webu výhradně jen pojištění 
 2. Bez NEvyžádáného volání
 3. Nezávazné kalkulačky, není potřeba zadávat telefon ani email, aby jste si porovnali ceny pojištění
 4. Reálné ceny bez dodatečného smlouvání, cena je cenou, kterou získáte při sjednání, žádné lákací ceny „od“
 5. 100% online, vše co je na webu POJISTENI.cz si sjednáte online (smlouva plnohodnotná emailem)
 6. nikdo váš kontakt ze smlouvy nebude vytěžovat v budoucnu, důvěrné databáze
 7. a další