Kupujete nebo měníte auto, motorku nebo jiný dopravní prostředek? Připravila jsem pro vás mnoho užitečného na mém blogu nejen o všem co se pohybuje na silnici– Blog o všem co jede s Terezou

Můžete si také sjednat povinné ručení, srovnání mnoha pojišťoven a různá připojištění najdete zde – Povinné ručení dle SPZ – srovnání cen pojišťoven s maximální slevou

Pojištění všeho co se pohybuje

Povinné ručení na auta a motorky je základní forma pojištění, kterou mají mít většina řidičů ve většině zemí. Existuje několik důvodů, proč je tato forma pojištění povinná:

 1. Ochrana třetích stran: Povinné ručení pokrývá škody způsobené řidičem motorového vozidla třetím stranám, jako jsou jiní řidiči, chodci nebo majitelé nemovitostí. Tím se zajistí, že oběti nehody mají nárok na finanční náhradu za škody.
 2. Základní zabezpečení: Povinné ručení poskytuje minimální úroveň pojištění, kterou by měl mít každý řidič. To pomáhá zajistit, že i ti, kteří nemají další druhy pojištění, budou mít alespoň základní ochranu.
 3. Prevence finančních problémů: Bez povinného ručení by řidiči mohli být nuceni hradit všechny náklady na opravu škod, které způsobili, což by mohlo vést k finančním potížím.
 4. Podpora odpovědnosti: Povinné ručení povzbuzuje řidiče k zodpovědnému chování na silnicích, protože vědí, že pokud způsobí nehodu, budou mít povinnost hradit škody.
 5. Ochrana majetku: Povinné ručení pomáhá chránit majetek obětí nehod. Řidiči mohou způsobit vážné škody na vozidlech a nemovitostech, a povinné ručení umožňuje rychlou náhradu škod.
 6. Zákonem stanovená povinnost: Většina zemí má zákony, které vyžadují, aby každý řidič měl alespoň povinné ručení. Není-li to dodrženo, mohou hrozit právní sankce, jako jsou pokuty nebo odebrání řidičského průkazu.
 7. Financování zdravotní péče: Povinné ručení může také zahrnovat krytí nákladů na léčbu zraněných osob v případě nehody. To pomáhá zajistit, že oběti budou mít přístup k potřebné zdravotní péči.
 8. Podpora součástí dopravního systému: Povinné ručení také pomáhá financovat další součásti dopravního systému, jako jsou opravy silnic a bezpečnostní opatření.
 9. Prevence finančního podvodu: Povinné ručení ztěžuje možnost účelového poškození vozidla za účelem získání náhrady. To chrání pojišťovny před podvody.
 10. Zajištění dostupnosti pojištění: Povinné ručení zajišťuje, že pojištění je dostupné pro všechny řidiče, bez ohledu na jejich finanční situaci nebo historii řízení. To pomáhá udržet vysokou úroveň bezpečnosti na silnicích.

Nemít povinné ručení pro své vozidlo a řídit bez něj má vážné právní a finanční důsledky. Jaké jsou hlavní následky, pokud nebudete mít povinné ručení:

Právní následky: Řízení vozidla bez povinného ručení je většinou v rozporu se zákony a předpisy silničního provozu ve většině zemí. Pokud vás dopadne policie bez platného povinného ručení, můžete čelit právním následkům, jako jsou pokuty, odebrání řidičského průkazu nebo dokonce vězení, v závislosti na jurisdikci a závažnosti přestupku.

Finanční následky: Pokud způsobíte nehodu a nemáte povinné ručení, budete zodpovědní za veškeré škody na majetku a zdraví třetích stran. To může zahrnovat náklady na opravy vozidel, léčbu zraněných osob a další škody. Bez pojištění budete muset tyto náklady hradit z vlastní kapsy, což může být velmi nákladné.

Sankce od pojišťoven: Kromě právních a finančních následků můžete také čelit sankcím od pojišťoven. Pokud budete mít nehodu a nemáte povinné ručení, může to způsobit problémy při budoucím získávání pojištění. Pojišťovny mohou zvýšit vaše pojistné sazby nebo odmítnout poskytnout pojištění v budoucnu.

Omezení přístupu na silnice: V některých jurisdikcích může být vozidlo, které nemá povinné ručení, označeno jako „nezákonné“ a může být odebráno policií nebo odtaženo. To může mít za následek ztrátu vašeho vozidla.

Ochrana vašeho majetku: Povinné ručení také chrání vás a váš majetek. Pokud jste obětí nehody, povinné ručení druhé strany může pokrýt vaše náklady na léčbu a opravy. Bez povinného ručení budete muset spoléhat na soukromé žaloby, což může být časově náročné a nákladné.

Celkově platí, že mít povinné ručení je základní povinností každého řidiče a jeho nedodržení může mít závažné právní a finanční následky. Je důležité zajistit, aby vaše vozidlo bylo řádně pojištěno, abyste měli ochranu pro sebe a pro ostatní na silnicích.

Získat nejlevnější povinné ručení může být cílem mnoha řidičů, ale je důležité si uvědomit, že cena povinného ručení závisí na mnoha faktorech, včetně vaší historie řízení, typu vozidla, oblasti, kde žijete, a pojišťovny, kterou si vyberete. Zde je několik tipů, jak najít cenově dostupné povinné ručení:

 1. Srovnávejte nabídky od různých pojišťoven: Prvním krokem k získání levného povinného ručení je porovnávání nabídek od různých pojišťoven. Existuje mnoho online nástrojů a webových stránek, které vám umožní porovnat ceny a nabídky od různých pojišťoven.
 2. Zvolte vyšší spoluúčast: Spoluúčast je částka, kterou budete muset platit z vlastní kapsy při podávání nároku na pojištění. Volbou vyšší spoluúčasti můžete snížit cenu pojistného, ale pamatujte, že budete muset více platit v případě nároku.
 3. Zvažte minimální pokrytí: Pokud máte starší nebo méně cenné vozidlo, můžete zvážit minimální povinné ručení, které pokrývá pouze základní požadavky stanovené zákonem. Toto minimální pokrytí bývá obvykle levnější než vyšší úrovně pokrytí.
 4. Zlepšete svou řidičskou historii: Čistá řidičská historie s minimem nehod a pokut může pomoci snížit cenu povinného ručení. Držte se pravidel silničního provozu a dodržujte rychlostní limity.
 5. Zvýšení doby pojištění: Některé pojišťovny nabízejí slevy pro řidiče, kteří mají pojištění u nich po delší dobu. Udržujte stálou smlouvu s jednou pojišťovnou, pokud to je možné, aby bylo možné získat slevy za loajalitu.
 6. Zkuste se zeptat na slevy: Některé pojišťovny nabízejí různé slevy, jako jsou slevy pro studenty, více vozidel v rodině nebo bezpečnostní prvky na vozidle. Zeptejte se na tyto slevy, které by mohly snížit cenu pojištění.
 7. Přemýšlejte o alternativních možnostech: Můžete také zvážit alternativní formy pojištění, jako je skupinové pojištění prostřednictvím pracovního místa nebo pojištění od specializovaných společností.

Pamatujte si, že nejlevnější povinné ručení nemusí vždy být nejlepší volbou – Povinné ručení dle SPZ – srovnání cen pojišťoven s maximální slevou

Příběhů na silnicích vídáme hodně

Jednou krásnou podzimní neděli se na cestách u nás v jižních Čechách odehrála nečekaná a dramatická dopravní nehoda, která skončila havárií více automobilů a vyvolala rozsáhlou záchrannou operaci. Tento příběh nás poučuje o důležitosti bezpečnosti na silnicích a o odvaze a profesionalitě prvních záchranářů.

Bylo to v neděli ráno, kdy se několik rodin rozhodlo vydat na výlet do malebného horského regionu na severu Čech. Silnice byla relativně klidná, a tak se vydali na cestu plní očekávání a radosti. Mezi cestujícími byli dospělí, děti a dokonce i domácí mazlíčci.

Na středně velké silnici se najednou objevil hustý opar, který snížil viditelnost téměř na nulu. To byl začátek tragického řetězového incidentu. První vozidlo, které se dostalo do oparu, najednou zpomalilo, což způsobilo, že následující vozy neměly šanci zareagovat včas. V důsledku toho došlo k několika srážkám mezi auty.

Hlášení o nehodě rychle dorazila na dispečink a místní záchranné jednotky byly povolány na místo. Když první záchranáři dorazili, scéna byla chaotická. Několik aut bylo vážně poškozeno, některá z nich byla převrácená nebo zachycená v karambolech. Několik cestujících potřebovalo okamžitou lékařskou pomoc.

Záchranáři, hasiči a policisté začali pracovat na místě nehody s ohledem na záchranu životů. Někteří z nich museli použít speciální nástroje na vyprošťování, aby osvobodili lidi z vozidel. Lékařský personál zároveň poskytoval první pomoc zraněným.

Celý proces záchranářů trval několik hodin, ačkoliv to na některých místech vypadalo jako věčnost. Nakonec byli všichni zranění cestující převezeni do nemocnic, ačkoli někteří z nich byli v kritickém stavu.

Tato nehoda následně vyvolala širokou debatu o bezpečnosti na silnicích, zejména v podmínkách špatné viditelnosti. Lidé začali více dbát na to, jak si vybírají dovolené a výlety, a více se věnovali otázkám bezpečnosti svých vozidel. Záchranná operace také ukázala statečnost a nasazení záchranářů a zdravotnického personálu, kteří často riskují své životy, aby zachránili ostatní. Povinné ručení hrálo v tomto příběhu také důležitou roli, neboť pomohlo pokrýt náklady na škody způsobené tímto nehodovým řetězcem. Záchranná operace také ukázala statečnost a nasazení záchranářů a zdravotnického personálu, kteří často riskují své životy, aby zachránili ostatní. Tato tragická událost připomněla, že bezpečnost na silnicích by měla být naší nejvyšší prioritou.

Jedno chladné podzimní ráno, kdy rosa padala na zem a stromy byly barevně nasáklé, se Lubomír rozhodl vydat na výlet do horského regionu. Byl to klidný den a silnice byla téměř prázdná, což Lubomíra uklidňovalo, protože chtěl strávit čas v přírodě a uniknout rušnému městskému životu.

Cesta byla pokrytá listím, a když Lubomír projížděl lesy a poli, zasněně pozoroval podzimní scenérie kolem sebe. Když projížděl okolo malého rybníčku, najednou zahlédl pohyb v lese naproti silnici. Byl to mladý srnec, který vylezl ze stromů a přebíhal cestu.

Lubomír rychle zareagoval a zpomalil, aby dal srnci šanci bezpečně přejít silnici. Mladý srnec však zmateně pobíhal sem a tam a zdálo se, že je zmatený. V jednom okamžiku se rozhodl přeběhnout silnici až na protější stranu.

Bohužel, v té chvíli se objevil zatáčející se nákladní vůz z opačného směru. Řidič nákladního auta měl jen okamžik na reakci, ale bohužel srnec byl příliš blízko. Náraz byl nevyhnutelný.

Lubomír zadržel dech a sledoval, jak se srnec srazil s nákladním vozidlem. Byl to tragický okamžik. Po srážce srnec ležel na silnici, a Lubomír byl rázem postaven před těžký emocionální okamžik. Cítil smutek a lítost, že se to stalo, a zároveň úlevu, že srnec nepřivolal nehodu s vážným zraněním lidského řidiče.

Lubomír okamžitě zastavil a odstoupil od svého vozu. Spolu s řidičem nákladního vozu začali zvažovat, co dělat dál. Srnec byl zjevně mrtvý, a tak se rozhodli volat místní úřady, aby odstranily tělo z silnice a zabránily dalším nehodám.

Tento nešťastný incident připomněl Lubomírovi, jak důležité je být opatrným na silnicích, zejména když se jedná o divokou zvěř, která může neočekávaně vystoupit na cestu. Zároveň byl vděčný, že se v této situaci nikdo nezranil a že srnec nebyl následkem nehody zbytečně mučen.

Lubomír pokračoval ve svém výletu, ale tento den si odnesl jako připomínku, že na silnicích je vždy třeba zachovávat pozornost a ohleduplnost vůči přírodě.

Byl to slunečný den, kdy se David rozhodl vydat na výlet po venkově. Sedl si do svého starého auta, které bylo již nějaký čas v jeho rodině, ale stále spolehlivě sloužilo. Vydal se po krajské silnici, která vedla přes malebné louky a kolem rozkvetlých polí.

Když projížděl kolem kamionu, který vezl náklad dřeva, něco se nestalo. David se zamyslel nad tím, co to mohlo být, a zvolnil, aby si mohl prohlédnout své auto. Najednou však slyšel praskavý zvuk a byl svědkem, jak se malý kamínek odráží od vozovky a vzlétá vysoko do vzduchu.

David zvedl oči k nebi, aby sledoval kamínek, který náhle změnil svůj směr a začal padat zpět k zemi. Bohužel padl přesně na čelní sklo kamionu, který jel před Davidovým autem. Skleněný povrch nevydržel náraz a praskl na tisíce malých střípků.

Kamionista, který se ocitl v obtížné situaci, okamžitě zpomalil a srazil své vozidlo na krajnici. David zastavil své auto na bezpečném místě a spěchal k místu nehody, aby se ujistil, že nikdo nebyl zraněn.

Kamionista, i když byl zděšený, že došlo k poškození jeho vozidla, byl v pořádku. Oba muži se domluvili, že zavolají policii a pojišťovnu, aby ohlásili nehodu a škodu na vozidle.

David byl upřímně omluvný a litoval, že se tento incident stalo kvůli náhodnému kamínku. Kamionista mu však řekl, že takové věci se prostě stávají a že na silnicích je vždy nějaké nebezpečí. V konečném důsledku byl rád, že nikdo nebyl zraněn a že bylo možné situaci řešit civilizovaným způsobem.

Tento příběh nám připomíná, jakou roli hraje náhoda na silnicích a jak je důležité zachovávat obezřetnost a pozornost, ať už řídíme nebo jsme na cestě. Nikdy nevíme, kdy se něco neočekávaného může stát, a proto bychom měli být vždy připraveni reagovat s klidem a ohleduplností.