Kupujete dům, byt, chalupu nebo se stěhujete do nového? Připravila jsem pro vás mnoho užitečného na mém blogu nejen o všem co se pohybuje na silnici– Blog o všem co stojí na pozemku s Terezou

Můžete si také sjednat pojištění nemovitosti či domácnosti, srovnání mnoha pojišťoven a různá připojištění najdete zde – Intuitivní kalkulačka srovnání cen pojišťoven s maximální slevou

Nový dům nebo byt si žádá péči

Mít pojištěný dům nebo byt je důležité z několika důvodů. Zde je několik hlavních důvodů, proč si pořídit pojištění domu, bytu či domácnosti:

 1. Ochrana majetku: Pojištění domácnosti vám pomáhá chránit váš majetek před riziky, jako jsou požáry, povodně, krádeže nebo vandalství. Pokrývá náklady na opravy nebo nahrazení poškozených nebo ukradených věcí.
 2. Ochrana investice: Vlastnění domu nebo bytu je obvykle velkou investicí. Pojištění zajišťuje, že vaše investice je chráněna, a že nebudete muset nést vysoké náklady na opravy nebo obnovu v případě škod.
 3. Ochrana odpovědnosti: Pojištění domácnosti obvykle zahrnuje také odpovědnostní krytí. To znamená, že pokud někdo utrpí zranění nebo škodu ve vašem domě nebo bytě, pojištění může pokrýt náklady na léčbu a náhradu škody, pokud jste za ni zodpovědní.
 4. Krytí dočasného bydlení: Pokud je váš domov neobyvatelný kvůli poškození způsobenému událostí krytou pojištěním, pojišťovna vám může poskytnout finanční podporu na dočasné bydlení, například v hotelu.
 5. Ochrana osobního majetku: Pojištění domácnosti může kryt vaše osobní věci, jako jsou šperky, elektronika, nábytek a další cennosti. To znamená, že v případě krádeže nebo poškození můžete být kompenzováni za ztrátu.
 6. Finanční klid: Mít pojištění domácnosti vám dává klid vědomí, že jste připraveni na neočekávané události a katastrofy. Nemusíte se obávat vysokých nákladů na opravy nebo náhrady majetku.
 7. Vyžadováno v hypotečních smlouvách: Pokud máte hypotéku na svém domě, je pravděpodobné, že budete muset mít pojištění domácnosti jako podmínku hypoteční smlouvy.
 8. Pokrytí přizpůsobené vašim potřebám: Pojištění domácnosti lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám a požadavkům. Můžete zvolit různé typy pokrytí a limitů, aby vyhovovaly vaší situaci.

Pojištění domu může nabízet různé druhy pokrytí, které chrání váš domov a majetek před různými riziky a událostmi. Zde jsou některé z hlavních typů pojištění domu:

 1. Pojištění proti požáru a povodním: Toto je základní pokrytí, které chrání váš dům před požáry, včetně poškození způsobeného ohněm, dýmem a sootem. Pokud žijete v oblasti náchylné k povodním, můžete také získat povodňové pojištění.
 2. Pojištění proti krádeži: Toto pokrytí chrání váš majetek před krádežemi a loupežemi. To zahrnuje nejen věci ve vašem domě, ale také majetek, který může být ukraden mimo váš dům, například z auta nebo z jiného místa.
 3. Pojištění proti vandalství: Toto pokrytí chrání váš majetek před vandalismem a zničením, které může být způsobeno záměrným poškozením vašeho domu nebo majetku.
 4. Pojištění proti přírodním katastrofám: Toto pokrytí zahrnuje různé přírodní katastrofy, jako jsou tornáda, zemětřesení, bouřky, vítr a další. Typické pojištění domu může nezahrnovat některé z těchto rizik, takže byste se měli poradit s pojišťovacím poradcem ohledně specifických potřeb vaší oblasti.
 5. Pojištění odpovědnosti: Toto pokrytí chrání vás, pokud někdo zraní nebo utrpí škodu ve vašem domě nebo na vašem pozemku a podá proti vám nárok na náhradu škody.
 6. Pojištění proti ztrátě příjmu: Toto pokrytí vám pomůže, pokud nemůžete žít ve svém domě kvůli poškození a musíte najít dočasné bydlení. Také může pokrýt náklady na dočasné ubytování a další výdaje spojené s tímto typem situace.
 7. Pojištění na základní povinnosti: Toto pokrytí může být vyžadováno v hypoteční smlouvě a zahrnuje základní pojistné na ochranu domu proti požáru a povodním. Je to obvykle minimální pokrytí, které vám umožňuje splácet hypotéku.
 8. Pojištění domovních spotřebičů a zařízení: Toto pokrytí může pokrýt opravy nebo nahrazení spotřebičů a zařízení, jako jsou lednice, trouby, topení, klimatizace a další.
 9. Pojištění cenných věcí: Pokud máte cenné věci, jako jsou šperky, umění nebo antikvity, můžete získat zvláštní pojištění na tyto předměty, aby byly pokryty v případě krádeže nebo poškození.
 10. Pojištění na základě nahodilých událostí: Toto pokrytí vám umožňuje pojišťovat konkrétní rizika nebo události, které by mohly ohrozit váš majetek, jako jsou povodně, hurikány nebo zemětřesení.

Příběhy majitelů mě inspirují k zamyšlení nad pojištěním

Vyplavená Domácnost: Boj s Povodní v Jirkově nad Vltavou

Přírodní katastrofy mohou přijít kdykoli a postihnout nás, když to nejméně očekáváme. Takovým nečekaným událostem čelila i jedna domácnost ve městě, které sousedí s řekou. Když se řeka začala rozlévat a hladina vody stoupala, začal se rozvíjet příběh, který ukazuje, jak člověk dokáže čelit přírodním katastrofám s odvahou a solidaritou.

Náhlé varování

Jeden chladný podzimní den obyvatelé malého města žijícího poblíž řeky zažili překvapení, které mělo dramatický dopad na jejich životy. Náhlý nárůst srážek v horním povodí řeky způsobil, že hladina vody rychle stoupala a dosahovala nebezpečných úrovní. Místní úřady vydaly varování ohledně povodní a obyvatelé byli vyzváni, aby se připravili na evakuaci.

Boj očima v očích s povodní

Jedna z domácností ve městě, která stála blízko břehu řeky, začala intenzivně připravovat na nevyhnutelnou povodeň. Jejich dům byl plný vzpomínek a cenných věcí, a tak se rozhodli bojovat za jeho ochranu. Byl to boj nejen s vodou, ale i s časem.

Rodina začala přesouvat věci do vyšších pater a sbírala zásoby potravin a pitné vody. Okna byla zpevněna a vytvořeny improvizované bariéry ze sacích pytlů, aby se omezil přístup vody do domu. Byl to vyčerpávající proces, ale rodina neztrácela naději.

Solidarita města

Během boje s povodní se ukázala nesmírně důležitá role solidarity a komunity. Obyvatelé města se vzájemně podporovali, pomáhali si navzájem s přípravou na povodeň a nabízeli útočiště těm, kteří byli nuceni evakuovat své domovy. Místní dobrovolníci a hasiči byli na nohou, aby pomohli ohroženým obyvatelům a řešili naléhavé situace.

Rozhodnutí o evakuaci

Navzdory veškerým úsilím rodiny nakonec hladina vody dosáhla takové úrovně, že evakuace byla nevyhnutelná. Pomocí člunu byli členové rodiny a jejich domácí zvířata v bezpečí přesunuti na vyšší místo. Bylo to těžké rozhodnutí opustit dům a vzpomínky spojené s tímto místem.

Návrat a obnova

Po odeznění povodní se rodina vrátila ke svému domu, aby zhodnotila škody. Přestože bylo zničeno mnoho jejich majetku a dům byl poškozen vodou, byli vděční za své zdraví a za podporu svých sousedů a komunity.

Poučení z příběhu

Příběh této vyplavené domácnosti nám připomíná, jak důležité je být připraven na nepředvídané události a jakou roli hraje solidarity a komunitní podpora v těžkých chvílích. Povodně a jiné přírodní katastrofy mohou zasáhnout každého, a proto je důležité mít plán a vědět, jak reagovat v případě nouze. Tento příběh ukazuje, že i v nejtěžších situacích lze najít sílu a naději v lidech kolem nás.

Vyhoření Bytu v Paneláku – požár, naštěstí základní kryté riziko mnoha pojištění

V jednom z vysokých panelových domů na okraji města proběhla událost, která zasáhla celou komunitu a ukázala sílu solidarity a spolupráce v těžkých chvílích. Vyhoření bytu se stalo zkouškou, která přinutila sousedy spojit síly a pomoci těm, kteří ztratili své domovy.

Nečekaný požár

Jedno odpoledne, kdy se zdálo, že život v paneláku pokračuje jako obvykle, se v jednom z bytů začal šířit požár. Plameny rychle získaly na síle, a přes veškeré úsilí obyvatel se nezdařilo zastavit jejich postup. Byt byl evakuován, a hasiči se snažili požár uhasit, ale bohužel se rychle šířil do dalších částí budovy.

Evakuace a pomoc sousedů

Obyvatelé paneláku byli nuceni evakuovat své byty, někteří z nich pouze v pyžamu a s nejnutnějšími věcmi. Přestože byli v šoku a zděšení, věděli, že potřebují pomoci těm, kteří ztratili své byty. Důležité dokumenty a osobní věci se ztratily v plamenech, a tak se sousedé spojili a začali organizovat sbírku pro postižené rodiny. Nabídli dočasné ubytování těm, kteří byli bez střechy nad hlavou, a začali hledat způsoby, jak pomoci s obnovením jejich životů.

Pomoc od komunity

Nejsou to jenom sousedé, kdo nabídl pomoc postiženým rodinám. Místní organizace a dobrovolníci se také zapojili do snahy pomoci těm, kteří ztratili své domovy. Byla zahájena finanční sbírka na obnovu bytů a nákup nezbytných věcí, jako jsou oblečení, nábytek a domácí potřeby. Byl to inspirující příklad, jak město dokáže stát v jednotě v těžkých časech.

Obnova a nový začátek

Požár sice způsobil rozsáhlé škody, ale také ukázal sílu společenství. Postižené rodiny se postupně vracely do nově zrekonstruovaných bytů a obnovovaly své životy. Bylo to těžké, ale díky podpoře sousedů a komunity začínali znovu budovat své domovy a naději na lepší budoucnost.

Poučení z příběhu

Příběh vyhoření bytu v paneláku nám připomíná, že život je plný nečekaných událostí a výzev. Je důležité být připraven na to, že se může stát cokoli, a zároveň si vážit síly komunity a solidarity v těžkých chvílích. Tento příběh nám ukazuje, že i v temných okamžicích můžeme najít světlo a naději, pokud spojíme své síly a pomůžeme těm, kteří to potřebují.