Jak mohu používat služební vůz, když ho mám i pro služební účely, jaké povinnosti z toho vyplývají pro případ, že chci vozidlo půjčit někomu v rodině

Pokud máte služební vůz k dispozici pro služební účely a uvažujete o jeho půjčení někomu v rodině, je důležité dodržovat příslušná pravidla a povinnosti. Zde jsou některé obecné zásady, které byste měli zvážit:

 1. Konkrétní pravidla zaměstnavatele:
  • Zjistěte, zda váš zaměstnavatel má specifická pravidla ohledně používání služebního vozu pro soukromé účely a půjčování vozidla dalším osobám.
 2. Souhlas od zaměstnavatele:
  • Předtím, než vozidlo půjčíte někomu v rodině, získávejte písemný souhlas od svého zaměstnavatele. Někteří zaměstnavatelé mohou mít přísná pravidla týkající se půjčování služebních vozů.
 3. Pojistění vozidla:
  • Zkontrolujte, zda máte dostatečné pojištění pro půjčení vozidla někomu v rodině. Informujte se u své pojišťovny o podmínkách a omezeních vztahujících se k půjčení vozidla.
 4. Omezení soukromého využívání:
  • Dodržujte pravidla zaměstnavatele týkající se soukromého využívání služebního vozu. Pokud jsou vám uděleny daňové nebo jiné výhody spojené se služebním vozem, mohou být omezeny na pracovní účely.
 5. Registrování dalších řidičů:
  • V některých případech může být vyžadováno, abyste registrovali další řidiče vozidla v pojišťovně nebo u zaměstnavatele. To může být důležité pro krytí pojištění v případě nehody.
 6. Sledování ujetých kilometrů:
  • Udržujte přesný záznam o ujetých kilometrech a zjistěte, zda zaměstnavatel vyžaduje pravidelné hlášení o používání vozidla.
 7. Omezení používání vozidla:
  • Respektujte omezení týkající se používání vozidla mimo pracovní dobu a pracovní účely.
 8. Vracení vozidla včas:
  • Půjčené vozidlo vraťte včas a v souladu s dohodnutými podmínkami. Dodržujte pravidla týkající se péče o vozidlo.
 9. Rizika a odpovědnost:
  • Buďte si vědomi rizik spojených s půjčením vozidla, včetně možných daňových a pojišťovacích důsledků. Mějte na paměti, že můžete nést odpovědnost za škody způsobené při používání vozidla.
 10. Dohoda o půjčce:
  • Vytvořte písemnou dohodu o půjčce, která bude obsahovat podmínky půjčení, včetně délky půjčky, zodpovědnosti za škody a dalších relevantních informací.

Základem je si sjednat pojištění zaměstnance s využíváním služebního vozu Konzultace s pojišťovacím agentem jako je Tereza, také je možné si srovnat pojištění ihned – Samostatné pojištění odpovědnosti, nastavte si výši krytí škody online

Co dělat při nehodě pokud se stala se služebním vozem

 1. Otázka: Co bych měl udělat okamžitě po nehodě se služebním vozem?
  • Odpověď: Zajistěte bezpečnost na místě nehody, zkontrolujte zranění, pokud jsou, zavolejte záchrannou službu a policii.
 2. Otázka: Jak zajišťuji bezpečnost na místě nehody?
  • Odpověď: Postavte výstražný trojúhelník, aktivujte varovné světla vozidla a zabezpečte místo tak, aby další nehody nevznikly.
 3. Otázka: Kdy a jak mám volat policii?
  • Odpověď: Volejte policii okamžitě, zejména pokud jsou zranění, materiální škody jsou výrazné nebo existuje podezření na protiprávní jednání.
 4. Otázka: Co mám dělat ohledně informací o druhém vozidle a řidiči?
  • Odpověď: Získávejte jméno, adresu, telefonní číslo, registrační značku, a pojišťovací údaje od druhého řidiče. Pokud jsou svědkové, získávejte jejich kontaktní informace.
 5. Otázka: Mám fotografie místa nehody?
  • Odpověď: Ano, fotografování místa nehody, škod na vozidlech a okolí může být klíčové pro následné vyšetřování a pojistné nároky.
 6. Otázka: Kdy a jak informuji svého zaměstnavatele o nehodě?
  • Odpověď: Informujte zaměstnavatele okamžitě o nehodě a poskytněte veškeré relevantní informace.
 7. Otázka: Co se stane s vozidlem po nehodě?
  • Odpověď: V souladu s firmovými pravidly, převezměte opatření k odstranění vozidla z místa nehody a pokud je to nutné, aranžujte jeho odtah.
 8. Otázka: Kdo musí vyplnit protokol o nehodě?
  • Odpověď: Společně s druhým řidičem vyplňte protokol o nehodě, obsahující základní informace o průběhu události.
 9. Otázka: Jaký je postup ohledně pojistného nároku se služebním vozem?
  • Odpověď: Oznámte nehodu pojišťovně a řiďte se postupy a dokumentací pojišťovny a zaměstnavatele pro zpracování pojistného nároku.
 10. Otázka: Co bych měl udělat, pokud jsem zraněný?
  • Odpověď: Pokud jste zraněný, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Záznam o zraněních a léčbě je důležitý pro budoucí nároky na náhradu.