Rozdíly mezi povinným ručením a havarijním pojištěním pro auto

Pojištění vozidla je pro každého majitele automobilu nezbytnou součástí, a to nejen z důvodu zákonné povinnosti, ale také pro ochranu majetku a zajištění finančního zabezpečení v případě nehody. Dvě hlavní kategorie pojištění, které majitelé automobilů mohou mít, jsou povinné ručení a havarijní pojištění. Zde je přehled rozdílů mezi těmito dvěma typy pojištění:

 1. Povinné ručení (také známé jako povinné ručení škod způsobených provozem vozidla):
  • Zákonná povinnost: Povinné ručení je zákonem stanoveným pojištěním, které je vyžadováno pro každé motorové vozidlo provozované na veřejných komunikacích. Toto pojištění je povinné v mnoha zemích, včetně České republiky.
  • Cíl: Hlavním účelem povinného ručení je krytí škod způsobených třetím stranám v případě dopravní nehody, kterou způsobil řidič. Tímto se zajišťuje, že oběti nehody budou moci dostat náhradu za škody na zdraví a majetku.
  • Omezení: Povinné ručení kryje pouze škody na třetích osobách a nenabízí krytí pro vlastní vozidlo nebo řidiče. To znamená, že v případě havárie, při které vzniknou škody na vašem vozidle, budete muset tyto škody hradit z vlastní kapsy.
 2. Havarijní pojištění:
  • Dobrovolná volba: Havarijní pojištění je dobrovolný druh pojištění, který si majitelé automobilů mohou zakoupit jako doplněk k povinnému ručení. Není zákonem vyžadováno, ale mnoho majitelů vozidel si ho volí, aby zajistili krytí škod na svém vlastním vozidle.
  • Cíl: Havarijní pojištění poskytuje krytí pro škody na vašem vozidle v případě nehody, krádeže, vandalství nebo jiných nepředvídatelných událostí. Toto pojištění umožňuje majitelům automobilů opravit nebo nahradit své vozidlo bez velkých finančních ztrát.
  • Rozsah krytí: Havarijní pojištění může být uzavřeno s různými rozsahy krytí, včetně krytí škod na vozidle způsobených vlastní vinou, škod způsobených jinými řidiči nebo přírodními živly a dalšími riziky.

Celkově lze říci, že povinné ručení a havarijní pojištění jsou dvě základní formy pojištění pro majitele automobilů, a každé z nich má své specifické účely a omezení. Povinné ručení je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků na silnici a zajištění krytí pro třetí osoby, zatímco havarijní pojištění je volitelné a slouží k zabezpečení majetku majitele vozidla. Ideální kombinace těchto dvou typů pojištění závisí na individuálních potřebách a finanční situaci majitele automobilu.

Chcete vědět, jak vypadá nejlepší/nejvýhodnější/nejlevnější havarijní pojištění na auto?

Není to tajemství, stačí vyzkoušet porovnání u mého partnera. Nezbývá než kliknout a porovnat, tak co říkáte? Stačí zadat SPZ – hned víte zda ušetříte – zadej SPZ kalkulačka

13 otázek a odpovědí, které vysvětlují důležitost havarijního pojištění a proč nestačí jen povinné ručení:

 1. Otázka: Proč bych měl mít havarijní pojištění na své vozidlo? Odpověď: Havarijní pojištění chrání vaše vozidlo před škodami, které vzniknou v důsledku nehody nebo jiných nepředvídatelných událostí.
 2. Otázka: Co pokrývá povinné ručení a co ne? Odpověď: Povinné ručení kryje škody, které způsobíte třetím osobám, ale nechrání vaše vozidlo nebo vás samotného před škodami.
 3. Otázka: Jaký je rozdíl mezi škodou na mé vozidle a škodou na vozidle někoho jiného? Odpověď: Havarijní pojištění kryje škody na vašem vozidle, zatímco povinné ručení pokrývá škody na vozidlech třetích stran.
 4. Otázka: Co když mám nehodu, kterou jsem způsobil sám a škoda na mé vozidlo je vážná? Odpověď: Havarijní pojištění vám pomůže pokrýt náklady na opravu nebo náhradu vašeho vozidla, i když jste způsobil nehodu.
 5. Otázka: Jaké jsou další výhody havarijního pojištění? Odpověď: Havarijní pojištění může také pokrýt škody způsobené výkyvy počasí, krádežemi, vandalstvím a dalšími nepředvídatelnými situacemi.
 6. Otázka: Proč bych měl investovat do havarijního pojištění, když se vyhýbám nehodám? Odpověď: I zkušení řidiči mohou být postiženi nepředvídatelnými událostmi, jako jsou přírodní katastrofy nebo krádeže.
 7. Otázka: Jaký je rozdíl mezi „plným havarijním pojištěním“ a „zjednodušeným havarijním pojištěním“? Odpověď: Plné havarijní pojištění nabízí širší krytí a zahrnuje více typů škod, zatímco zjednodušené havarijní pojištění může mít omezenější krytí.
 8. Otázka: Jaký je rozdíl mezi „havarijním pojištěním“ a „komplexním pojištěním“? Odpověď: Havarijní pojištění kryje škody způsobené nehodami, zatímco komplexní pojištění zahrnuje i krytí proti poškození způsobenému nepříznivými událostmi, jako jsou krádeže, povodně a vandalismus.
 9. Otázka: Co když mám nové a drahé vozidlo? Odpověď: Havarijní pojištění je obzvláště důležité pro nová a drahá vozidla, protože pomáhá chránit váš investiční majetek.
 10. Otázka: Jaký je rozdíl v nákladech mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Odpověď: Havarijní pojištění je obvykle dražší než povinné ručení, ale poskytuje rozsáhlejší krytí.
 11. Otázka: Co když mi povinné ručení pokrývá povinné požadavky, proč potřebuji ještě havarijní pojištění? Odpověď: Havarijní pojištění poskytuje větší ochranu pro vaše vlastní vozidlo a vaši vlastní investici.
 12. Otázka: Jak mohu nastavit limity a spoluúčast na svém havarijním pojištění? Odpověď: Můžete upravit limity krytí a výši spoluúčasti podle svých potřeb a finančních možností.
 13. Otázka: Jaké jsou možné slevy a bonusy pro havarijní pojištění? Odpověď: Některé pojišťovny nabízejí slevy na základě bez nehodového řidičského záznamu a bez nehod.