Havarijní pojištění pro čtyřkolku, stejně jako havarijní pojištění pro motorku nebo automobil, poskytuje rozšířené krytí nad povinným ručením a slouží k ochraně majetku majitele čtyřkolky. Kromě povinného ručení pro čtyřkolky se zde nachází několik klíčových aspektů, kterými se havarijní pojištění pro čtyřkolku liší:

 1. Krytí škod na čtyřkolce: Havarijní pojištění pro čtyřkolku kryje škody na samotném vozidle v případě nehody nebo jiných škodlivých událostí, jako jsou srážky, převrácení, požáry, krádeže nebo vandalství. To znamená, že pokud dojde k poškození nebo ztrátě vaší čtyřkolky, pojištění může pokrýt náklady na opravu nebo náhradu vozidla.
 2. Krytí škod na skle a doplňcích: Některá havarijní pojištění pro čtyřkolky mohou zahrnovat krytí škod na skle, zrcátcích a dalších přídavných doplňcích čtyřkolky.
 3. Krytí v důsledku přírodních událostí: Toto pojištění může kryt škody způsobené přírodními živly, jako jsou bouře, povodně nebo sesuvy půdy, pokud vaše čtyřkolka utrpí škody v důsledku těchto událostí.

Pokud máte čtyřkolku bez SPZ (stálého registračního značení) a používáte ji výhradně mimo veřejné komunikace, musíte mít na paměti několik důležitých věcí:

 1. SPZ a povinnost registrace: I když čtyřkolku používáte mimo veřejné silnice, stále může být povinností nebo doporučením registrace vozidla u místních úřadů. Registrace může být vyžadována z důvodu evidování vozidla a jeho identifikace pro případ krádeže nebo ztráty.
 2. Pojištění odpovědnosti: I když nejste povinni mít povinné ručení pro provoz čtyřkolky mimo veřejné komunikace, stále by bylo moudré zvážit pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám. To může poskytnout ochranu v případě, že vaše čtyřkolka způsobí škody na majetku nebo zraní někoho jiného mimo silnici.
 3. Havarijní pojištění: Pokud máte čtyřkolku a chcete ji chránit před škodami, můžete stále zakoupit havarijní pojištění pro ochranu majetku. Toto pojištění bude krytí škod na čtyřkolce v případě nehody nebo jiných nežádoucích událostí, a to i mimo veřejné komunikace.

Chcete vědět, jak vypadá nejlepší/nejvýhodnější/nejlevnější havarijní pojištění na čtyřkolky?

Není to tajemství, stačí vyzkoušet porovnání u mého partnera. Nezbývá než kliknout a porovnat, tak co říkáte? Stačí zadat SPZ – hned víte zda ušetříte – zadej SPZ kalkulačka

11 otázek a odpovědí, které vysvětlují důležitost havarijního pojištění pro majitele čtyřkolek, včetně těch bez SPZ (spz = státní poznávací značka, pro ty co neznají i když si myslím, že toto snad víme všichni):

 1. Otázka: Proč majitelé čtyřkolek by měli mít havarijní pojištění? Odpověď: Havarijní pojištění chrání majitele čtyřkolek před škodami na vozidle v důsledku nehod, krádeží, povodní a dalších nečekaných událostí.
 2. Otázka: Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením pro čtyřkolky? Odpověď: Povinné ručení kryje škody, které majitel čtyřkolky způsobí třetím osobám, ale havarijní pojištění kryje škody na samotném vozidle.
 3. Otázka: Co zahrnuje havarijní pojištění pro čtyřkolky? Odpověď: Havarijní pojištění může pokrývat škody způsobené kolizemi, pády, vandalstvím, požáry, krádežemi a dalšími nepředvídatelnými situacemi.
 4. Otázka: Proč by majitelé čtyřkolek měli mít havarijní pojištění, i když neprovádějí jízdu na veřejných komunikacích? Odpověď: I když čtyřkolka není provozována na veřejných silnicích, může být vystavena různým rizikům, včetně nehod na soukromých pozemcích, krádeží a poškození.
 5. Otázka: Co se stane, když dojde k nehodě nebo škodě na čtyřkolce a majitel nemá havarijní pojištění? Odpověď: Bez havarijního pojištění bude majitel muset nést náklady na opravu nebo nahrazení čtyřkolky z vlastního rozpočtu.
 6. Otázka: Jaký je rozdíl mezi „plným havarijním pojištěním“ a „zjednodušeným havarijním pojištěním“ pro čtyřkolky? Odpověď: Plné havarijní pojištění nabízí širší krytí a zahrnuje více typů škod, zatímco zjednodušené havarijní pojištění může mít omezenější krytí.
 7. Otázka: Jak mohou majitelé čtyřkolek nastavit limity a spoluúčast na svém havarijním pojištění? Odpověď: Majitelé mohou obvykle upravit limity krytí a výši spoluúčasti podle svých potřeb a finančních možností.
 8. Otázka: Co když má majitel čtyřkolky vozidlo bez státní poznávací značky (SPZ)? Odpověď: Havarijní pojištění může být stále důležité, protože pokrývá škody na samotném vozidle, bez ohledu na to, zda má SPZ nebo ne.
 9. Otázka: Jak může havarijní pojištění ovlivnit celkové náklady majitele čtyřkolky? Odpověď: Havarijní pojištění může snížit finanční zátěž majitele v případě škody na čtyřkolce, což může být významné zejména u drahých strojů.
 10. Otázka: Jaké je postup pro podání nároku na havarijní pojištění v případě škody na čtyřkolce? Odpověď: Je důležité znát postup pro podání nároku a informovat pojišťovnu co nejdříve po škodě.
 11. Otázka: Jak mohou majitelé čtyřkolek získat slevy na své havarijní pojištění? Odpověď: Slevy mohou být uděleny na základě bez nehodového řidičského záznamu, bez nehodové historie a dalších faktorů.