Havarijní pojištění pro motorku přináší doplnění k povinnému ručení a poskytuje rozšířené krytí pro majitele motocyklu. Zde je několik hlavních oblastí, kterými se havarijní pojištění pro motorku liší od povinného ručení:

 1. Krytí škod na vlastním motocyklu: Povinné ručení kryje škody, které způsobíte třetím stranám během nehody, ale neposkytuje žádné krytí pro škody na vašem vlastním motocyklu. Havarijní pojištění vám umožňuje opravit nebo nahradit váš motocykl v případě, že dojde k nehodě nebo jiné škodlivé události.
 2. Krytí škod způsobených krádeží nebo vandalstvím: Havarijní pojištění může kryt škody na vašem motocyklu, které vzniknou v důsledku krádeže, vandalství nebo dalšího úmyslného poškození.
 3. Krytí škod v důsledku přírodních událostí: Toto pojištění může kryt škody na motocyklu, které vzniknou v důsledku přírodních živlů, jako jsou bouře, povodně nebo sesuvy půdy.
 4. Krytí škod na skle a doplňcích: Některá havarijní pojištění pro motorky mohou také zahrnovat krytí škod na skle, zrcátkách a přídavných doplňcích motocyklu.
 5. Krytí v důsledku požáru: Toto pojištění poskytuje ochranu proti škodám způsobeným požárem nebo výbuchem, které by mohly postihnout váš motocykl.
 6. Krytí v důsledku dopravních nehod, i když jste viníkem: Zatímco povinné ručení kryje škody, které způsobíte třetím osobám, havarijní pojištění vám může poskytnout krytí škod na vašem motocyklu, i když jste viníkem dopravní nehody.

Chcete vědět, jak vypadá nejlepší/nejvýhodnější/nejlevnější havarijní pojištění na motocykl?

Není to tajemství, stačí vyzkoušet porovnání u mého partnera. Nezbývá než kliknout a porovnat, tak co říkáte? Stačí zadat SPZ – hned víte zda ušetříte – zadej SPZ kalkulačka

13 otázek a odpovědí, které vysvětlují důležitost havarijního pojištění pro motorkáře a pojištění úrazu:

 1. Otázka: Proč je havarijní pojištění důležité pro motorkáře? Odpověď: Havarijní pojištění chrání motorkáře před finančními následky způsobenými škodami na jejich motocyklu v důsledku nehod nebo jiných nepředvídatelných událostí.
 2. Otázka: Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením pro motorky? Odpověď: Povinné ručení kryje škody, které motorkář způsobí třetím osobám, ale havarijní pojištění kryje škody na samotném motocyklu.
 3. Otázka: Co zahrnuje havarijní pojištění pro motorky? Odpověď: Havarijní pojištění může pokrývat škody způsobené kolizemi, pády, vandalstvím, požáry, krádežemi a dalšími nečekanými situacemi.
 4. Otázka: Proč by motorkáři měli mít také pojištění úrazu? Odpověď: Pojištění úrazu chrání motorkáře před náklady spojenými s léčbou, hospitalizací a ztrátou příjmů po zranění v důsledku nehody.
 5. Otázka: Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a pojištěním úrazu pro motorkáře? Odpověď: Havarijní pojištění kryje škody na motocyklu, zatímco pojištění úrazu kryje náklady na léčbu a následnou péči po zranění.
 6. Otázka: Co by se mohlo stát, pokud motorkář nemá pojištění úrazu? Odpověď: Bez pojištění úrazu by motorkář musel nést veškeré náklady na léčbu a rehabilitaci po nehodě, což může být finančně náročné.
 7. Otázka: Jak může mít havarijní pojištění a pojištění úrazu vliv na motorkářovy finanční náklady? Odpověď: Tyto druhy pojištění mohou pomoci snížit finanční zátěž spojenou s léčbou a opravou motocyklu po nehodě.
 8. Otázka: Jaký je rozsah krytí v havarijním pojištění pro motorkáře? Odpověď: Rozsah krytí může zahrnovat opravy motocyklu, náhradu za ztracený motocykl, náklady na výbavu a další.
 9. Otázka: Jak lze nastavit limity a spoluúčast na havarijním pojištění pro motorky? Odpověď: Můžete upravit limity krytí a výši spoluúčasti podle svých potřeb a finančních možností.
 10. Otázka: Jaký je postup pro podání nároku na havarijní pojištění a pojištění úrazu v případě nehody? Odpověď: Je důležité znát postup pro podání nároku a informovat pojišťovnu co nejdříve po škodě.
 11. Otázka: Jak mohou motorkáři získat slevy na své pojištění? Odpověď: Motorkáři mohou získat slevy na základě čistého řidičského záznamu, bez nehodové historie a dalších faktorů.
 12. Otázka: Jaký je rozdíl mezi „plným havarijním pojištěním“ a „zjednodušeným havarijním pojištěním“ pro motorkáře? Odpověď: Plné havarijní pojištění nabízí širší krytí a zahrnuje více typů škod, zatímco zjednodušené havarijní pojištění může mít omezenější krytí.
 13. Otázka: Co když motorkář je členem motoklubu nebo skupiny? Může to ovlivnit jejich pojištění? Odpověď: Některé pojišťovny nabízejí slevy nebo výhody pro členy motoklubů, takže členství může pozitivně ovlivnit pojištění.