Pojištění k hypotéce, často nazývané jako „hypoteční pojištění“ nebo „pojištění schopnosti splácet hypotéku,“ je forma pojištění, která poskytuje ochranu hypotečnímu věřiteli (často bankě nebo jiné finanční instituci) v případě, že dlužník není schopen splácet hypoteční úvěr. Toto pojištění je obvykle zaměřeno na situace, kdy dlužník zemře, stane se trvale invalidní nebo je postižen nemocí, což vede k neschopnosti splácet hypoteční úvěr.

Porovnejte pojištění nemovitosti nezávazně, abyste zjistili, jaké jsou možnosti základního pojištění a připojištění, a jaký druh pojištění je pro vás nejvhodnější. Kalkulačka k vyzkoušení nezávazně

Existují dvě hlavní formy pojištění k hypotéce:

 1. Životní pojištění k hypotéce (Life Insurance): Toto pojištění poskytuje krytí v případě úmrtí dlužníka. Pokud dlužník zemře, pojišťovna vyplatí pojistné plnění, které může být použito k úhradě zbývající částky hypotečního úvěru. To pomáhá ochránit rodinu dlužníka před finanční zátěží spojenou s úmrtím a splácením hypotečního úvěru.
 2. Invalidní pojištění k hypotéce (Disability Insurance): Tato forma pojištění poskytuje krytí v případě, že dlužník trpí trvalou invaliditou a není schopen pracovat a splácet hypoteční úvěr. Pojišťovna může platit určitou částku nebo plnou částku hypotečního úvěru v případě, že dlužník nemůže pracovat z důvodu invalidity.

Ano, můžete si pojistit dům nebo byt, který je na hypotéku, a ve většině případů to může být doporučeno. Pojistka nemovitosti poskytuje ochranu před různými riziky, jako jsou požáry, krádeže, povodně a jiné nepředvídané události, které by mohly způsobit poškození nebo ztrátu hodnoty nemovitosti.

Zde jsou některé klíčové body, které byste měli vzít v úvahu ohledně pojistky nemovitosti na hypotéku:

 1. Pojistná hodnota: Je důležité, aby pojistná hodnota byla dostatečně vysoká k pokrytí nákladů na obnovu domu nebo bytu v případě poškození nebo ztráty. Hypoteční věřitel může mít své požadavky na minimální úroveň pojistné ochrany.
 2. Pojistná ochrana pro věřitele: V některých případech může hypoteční věřitel vyžadovat, aby byl uveden jako „způsobilý“ příjemce na pojistném plnění v případě ztráty. To zajišťuje, že věřitel bude dostávat platby ve výši zbývajícího zůstatku hypotečního úvěru v případě, že nemovitost bude ztracena nebo poškozena.
 3. Druhy pokrytí: Existuje různé druhy pojistného krytí pro nemovitosti, včetně pojištění proti požárům, povodním, krádežím, odpovědnosti za škody a dalších. Záleží na vás, jaký druh pokrytí si zvolíte v souladu s vašimi potřebami a obavami.
 4. Přezkum pojistky: Je dobré pravidelně přezkoumávat pojistnou smlouvu a zajistit, že je stále aktuální s ohledem na hodnotu nemovitosti a aktuální potřeby.

Porovnejte pojištění k hypotéce Kalkulačka k vyzkoušení nezávazně

Co řeší v bance, když chtějí, aby byla nemovitost pojištěna k úvěru?

 1. Otázka: Proč banka vyžaduje pojištění nemovitosti při poskytování hypotečního úvěru?
  • Odpověď: Banka žádá o pojištění nemovitosti k hypotéce jako způsob ochrany své investice v případě poškození nebo ztráty hodnoty nemovitosti.
 2. Otázka: Jaká je minimální pojistná částka, kterou banka vyžaduje pro krytí hypotečního úvěru?
  • Odpověď: Banka obvykle stanoví minimální pojistnou částku, která musí být dostatečná k úhradě hypotečního úvěru v případě poškození nebo ztráty nemovitosti.
 3. Otázka: Jaký typ pojistky na nemovitost banka preferuje?
  • Odpověď: Banka může preferovat určité typy pojistek, například pojištění proti požáru, povodni, krádeži a odpovědnosti za škody.
 4. Otázka: Může být banka uvedena jako způsobilý příjemce na pojistné plnění?
  • Odpověď: V některých případech může být banka uvedena jako způsobilý příjemce, aby zajistila, že bude dostávat platby v případě ztráty nemovitosti.
 5. Otázka: Jak často je potřeba přezkoumávat a aktualizovat pojistné krytí?
  • Odpověď: Je doporučeno pravidelně přezkoumávat pojistné krytí a aktualizovat jej v souladu s aktuální hodnotou nemovitosti a potřebami majitele.
 6. Otázka: Jak dlouho musí být pojistka platná během trvání hypotečního úvěru?
  • Odpověď: Pojistka obvykle musí být platná po celou dobu trvání hypotečního úvěru, a to alespoň do doby splacení nebo do jiného stanoveného období.
 7. Otázka: Může majitel vybrat vlastní pojistitele, nebo musí použít doporučeného poskytovatele banky?
  • Odpověď: V některých případech může být banka flexibilní ohledně výběru pojistitele, ale může mít některé specifické požadavky.
 8. Otázka: Jaké dokumenty jsou potřebné při sjednávání pojištění nemovitosti k hypotéce?
  • Odpověď: Banka může vyžadovat kopie pojistných smluv, certifikáty o pojištění a další dokumenty pro ověření pokrytí.
 9. Otázka: Co pokrývá pojištění odpovědnosti za škody spojené s nemovitostí?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti za škody může krytí poskytovat v případě, že majetek způsobí škodu třetím osobám.
 10. Otázka: Jaký je postup v případě, že majitel nemá platnou pojistku nemovitosti k hypotéce?
  • Odpověď: Banka může vyžadovat, aby majitel sjednal platnou pojistku a podala důkazy o ní. V opačném případě může mít banka právo sjednat pojištění za majitele a tuto částku mu poté naúčtovat.