Rodinný dům je pro většinu lidí jedním z nejcennějších majetků. Je to místo, kde žijeme, kde vytváříme vzpomínky a kde se cítíme v bezpečí. Bohužel, život ve svém domě může být ohrožen nečekanými přírodními katastrofami, které zahrnují povodně, tornáda, zemětřesení, lesní požáry a hurikány. Proto je důležité mít správné pojištění, které nás ochrání před těmito riziky.

Porovnejte pojištění domu nezávazně, abyste zjistili, jaké jsou možnosti základního pojištění a připojištění, a jaký druh pojištění je pro vás nejvhodnější. Kalkulačka k vyzkoušení nezávazně

Povodně

Povodně jsou jednou z nejčastějších a zároveň nejdestruktivnějších přírodních katastrof. Povodňové vody mohou rychle zaplavovat domy, způsobit velké materiální škody a ohrozit životy. Pojištění na povodně je klíčové, protože běžné pojištění na domácnost povodně obvykle nezahrnuje.

Tornáda

Tornáda jsou extrémně silné víry vzduchu, které mohou zničit domy a majetek během několika sekund. Pojištění na tornáda může pokrýt škody způsobené větry a záplavami, které tornáda obvykle následují.

Zemětřesení

Zemětřesení jsou často nepředvídatelná a mohou způsobit strukturální poškození domu. Pojištění na zemětřesení je zvláštní forma pojištění, která chrání majetek před škodami způsobenými tímto druhem přírodní katastrofy.

Lesní požáry

Lesní požáry jsou dalším závažným rizikem, zejména pro majitele domů v oblastech s hustými lesy. Pojištění na lesní požáry může pokrýt škody způsobené ohněm a kouřem.

Hurikány

Hurikány jsou silné tropické bouře, které mohou způsobit ničivé povodně, větry a destrukci. Pojištění na hurikány může chránit váš majetek před následky této katastrofy.

Jak získat pojištění na přírodní katastrofy

Pojištění na přírodní katastrofy může být zakoupeno jako doplněk k běžnému pojištění na domácnost. Existuje několik kroků, které můžete podniknout:

 1. Konzultace online: Nejprve si porovnejte pojištění domu, abyste zjistili, jaká rizika jsou v oblasti, kde bydlíte, největší, a jaký druh pojištění je pro vás nejvhodnější. Kalkulačka k vyzkoušení nezávazně
 2. Stanovení potřeb: Zvažte, jaký je hodnotný majetek v domě a kolik by bylo potřeba na jeho obnovu v případě katastrofy.
 3. Zvolení správného druhu pojištění: Vyberte si pojištění, které nejlépe odpovídá rizikům ve vaší oblasti. Může to být pojištění na povodně, zemětřesení, tornáda nebo kombinace více druhů pojištění.
 4. Zohlednění spoluúčasti: Ujistěte se, že rozumíte spoluúčasti, kterou budete muset zaplatit při podání nároku.
 5. Pravidelné aktualizace: Pravidelně aktualizujte své pojištění a zhodnoťte, zda pokrývá aktuální hodnotu vašeho majetku.

Závěr

Přírodní katastrofy jsou nepředvídatelné a mohou mít ničivé následky na váš rodinný dům. Pojištění na přírodní katastrofy vám může poskytnout klid a jistotu, že váš domov a majetek budou chráněny před těmito riziky. Je důležité konzultovat s odborníky a vybrat si správné pojištění, které bude odpovídat specifickým potřebám vaší domácnosti a geografické oblasti, ve které žijete. Ochrana rodinného domu proti přírodním katastrofám je investicí, která vám může ušetřit velké finanční starosti v případě nepředvídatelných událostí.

Pár otázek a odpovědí týkajících se postupu v případě, že váš dům byl poškozen vichřicí a zda máte nebo nemáte pojištění

Když máte pojištění:

 1. Otázka: Co by měl být mým prvním krokem, když mému domu způsobila vichřice škody a mám pojištění? Odpověď: Prvním krokem je zavolat své pojišťovně a nahlásit škodu.
 2. Otázka: Jakým způsobem mě pojišťovna provede procesem podání nároku na vichřicí způsobené škody? Odpověď: Pojišťovna vám poskytne instrukce o tom, co potřebujete k podání nároku a postupu pro vyřízení.
 3. Otázka: Bude pojišťovna poskytovat finanční náhradu za opravy škod na mém domě? Odpověď: Ano, pokud máte správné krytí, pojišťovna by měla pokrýt náklady na opravy a obnovu domu.
 4. Otázka: Co zahrnuje krytí pojištění v případě vichřice? Odpověď: Krytí se liší podle pojistné smlouvy, ale obvykle by mělo pokrýt škody na střeše, stěnách, oknech, elektřině a vnitřním majetku.
 5. Otázka: Jak dlouho trvá proces vyřízení nároku po vichřici? Odpověď: Doba zpracování nároku závisí na složitosti škody, ale pojišťovna by měla snažit co nejrychleji reagovat.

Když nemáte pojištění:

 1. Otázka: Co mám dělat, když nemám pojištění a vichřice způsobila škody na mém domě? Odpověď: Pojďme se podívat na několik kroků, které byste měli udělat:
 2. Otázka: Jaké jsou nejprve kroky po vichřici, když nemám pojištění? Odpověď: Zkontrolujte bezpečnost vašeho domu a okolí a ujistěte se, že nikdo není zraněn.
 3. Otázka: Můžu žádat o pomoc od města nebo státu, pokud nemám pojištění? Odpověď: V případě velké katastrofy by mohl být k dispozici nouzový fond nebo pomoc od místních úřadů.
 4. Otázka: Jak získám finanční pomoc na opravy, pokud nemám pojištění? Odpověď: Můžete se obrátit na charitativní organizace, neziskové skupiny a místní dobrovolníky, kteří vám mohou poskytnout pomoc.
 5. Otázka: Co by měl být mým cílem, když se pokouším obnovit domov bez pojištění? Odpověď: Hlavním cílem je obnovit bezpečnost a životní podmínky v domě a postupně provádět nezbytné opravy.

Obecné informace:

 1. Otázka: Jak mohu připravit svůj dům na vichřici a snížit riziko škod? Odpověď: Můžete posílit střechu, okna a dveře, odstranit nebezpečné stromy a zabezpečit volně položené předměty na zahradě.
 2. Otázka: Co zahrnuje „spoluúčast“ v rámci pojištění a jak funguje? Odpověď: Spoluúčast je částka, kterou musíte zaplatit při podání nároku. Výše spoluúčasti závisí na vaší pojistné smlouvě.
 3. Otázka: Jak mohu získat co nejlepší pojištění pro svůj domov v případě, že žiji v oblasti náchylné k vichřicím? Odpověď: Konzultujte s různými pojišťovnami a vyberte si pojistnou smlouvu, která nejlépe odpovídá rizikům ve vaší oblasti.
 4. Otázka: Je povinné mít pojištění na domov, nebo je to dobrovolné? Odpověď: Pojištění na domov obvykle není povinné z hlediska zákona, ale je silně doporučeno pro ochranu majetku.
 5. Otázka: Má mé pojištění na domov omezení v souvislosti s výší vichřice? Odpověď: Některé pojistné smlouvy mohou mít omezení na výši náhrad za určité druhy škod.
 6. Otázka: Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním majetku? Odpověď: Pojištění domácnosti obvykle zahrnuje odpovědnost a ochranu věcí uvnitř domu, zatímco pojištění majetku se zaměřuje na fyzickou strukturu domu.

10 otázek a odpovědí týkajících se postupu v případě, že váš domov zachvátí požár a váš dům je pojištěn:

Když máte pojištění:

 1. Otázka: Co by měl být mým prvním krokem, když můj dům zachvátí požár a mám pojištění? Odpověď: Prvním krokem je okamžitě kontaktovat pojišťovnu a nahlásit požár.
 2. Otázka: Jakým způsobem mě pojišťovna provede procesem podání nároku na požárem způsobené škody? Odpověď: Pojišťovna vám poskytne instrukce ohledně dokumentace škod a postupu pro vyřízení nároku.
 3. Otázka: Bude pojišťovna poskytovat finanční náhradu za opravy škod na mém domě v důsledku požáru? Odpověď: Ano, pokud máte správné krytí, pojišťovna by měla pokrýt náklady na obnovu a opravy domu.
 4. Otázka: Jaká rizika pokrývá pojištění v případě požáru? Odpověď: Krytí se liší podle pojistné smlouvy, ale obvykle by mělo zahrnovat škody na domě, obsahu a náhrady za dočasné bydlení.
 5. Otázka: Jak dlouho trvá proces vyřízení nároku po požáru? Odpověď: Doba zpracování nároku závisí na složitosti škody, ale pojišťovna by měla snažit co nejrychleji reagovat.

Nejprve si porovnejte pojištění domu, abyste zjistili, jaké jsou možnosti základního pojištění a připojištění, a jaký druh pojištění je pro vás nejvhodnější. Kalkulačka k vyzkoušení nezávazně

Obecné informace:

 1. Otázka: Jak mohu zvýšit bezpečnost svého domu a snížit riziko požáru? Odpověď: Můžete investovat do detektorů kouře a ohně, udržovat elektrické instalace v pořádku a vyvarovat se nebezpečným situacím.
 2. Otázka: Co zahrnuje „spoluúčast“ v rámci pojištění a jak funguje? Odpověď: Spoluúčast je částka, kterou musíte zaplatit při podání nároku. Výše spoluúčasti závisí na vaší pojistné smlouvě.
 3. Otázka: Má mé pojištění na domov omezení týkající se požárů? Odpověď: Většina pojištění na domov pokrývá škody způsobené požárem, ale je důležité zkontrolovat svou pojistnou smlouvu pro přesné podmínky krytí.
 4. Otázka: Má pojištění na domov omezení v závislosti na typu požáru, například na způsobený vlastní nedbalostí? Odpověď: Některé pojistné smlouvy mohou mít omezení týkající se požárů způsobených nedbalostí. Je důležité se s tím seznámit.
 5. Otázka: Jak mohu získat co nejlepší pojištění pro svůj domov v případě, že žiji v oblasti, kde je vyšší riziko požáru? Odpověď: Měli byste konzultovat s různými pojišťovnami a vybrat si pojistnou smlouvu, která nejlépe odpovídá rizikům ve vaší oblasti.

Otázky týkající se povodňových zón:

 1. Otázka: Co je povodňová zóna a proč je důležité ji brát v úvahu při uzavírání pojištění? Odpověď: Povodňová zóna je oblast, která je náchylná k povodním. Je důležité ji brát v úvahu při uzavírání pojištění, protože to může ovlivnit dostupnost a cenu pojištění.
 2. Otázka: Jak mohu zjistit, zda má můj domov nebo majetek povodňovou zónu? Odpověď: Informace o povodňových zónách jsou obvykle k dispozici na webových stránkách místního úřadu, geodetických úřadů nebo pojišťoven.
 3. Otázka: Jaký je význam toho, že mám nemovitost v povodňové zóně pro mé pojištění? Odpověď: Mít nemovitost v povodňové zóně může znamenat zvýšené riziko povodňových škod, což může ovlivnit dostupnost a cenu povodňového pojištění.
 4. Otázka: Jaký druh pojištění pokrývá škody způsobené povodní? Odpověď: Škody způsobené povodní obvykle pokrývá povodňové pojištění. Standardní pojištění na domov tuto formu krytí obvykle neobsahuje.
 5. Otázka: Jak získat povodňové pojištění pro svou nemovitost, pokud žiji v povodňové zóně? Odpověď: Povodňové pojištění můžete obvykle zakoupit od specializovaných pojišťoven nebo přes národní povodňové pojišťovací programy.
 6. Otázka: Jaký je rozdíl mezi povodňovým pojištěním a běžným pojištěním na domov? Odpověď: Povodňové pojištění pokrývá škody způsobené povodní, zatímco běžné pojištění na domov pokrývá škody způsobené jinými událostmi, jako jsou požáry či krádeže.
 7. Otázka: Jaká je typická doba čekání (čekací lhůta) předtím, než povodňové pojištění vstoupí v platnost? Odpověď: Čekací lhůta pro povodňové pojištění se obvykle pohybuje od 30 dní do 60 dní, takže je důležité uzavřít pojištění včas.
 8. Otázka: Lze povodňové pojištění upravit na míru mého domu a potřeb? Odpověď: Ano, můžete obvykle upravit krytí povod