Pojistění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli je jakýsi „bezpečnostní polštář“ pro zaměstnavatele. Když něco způsobí nebo provede něco, co způsobí škodu někomu jinému nebo něčímu majetku, tohle pojištění pomůže pokrýt ty náklady. To může zahrnovat situace, když zaměstnavatelův zástupce nebo někdo, kdo pracuje pro firmu, udělá chybu, která způsobí problém nebo škodu někomu jinému. Může to být třeba, když zaměstnanec způsobí nehodu během pracovních činností a je třeba zaplatit za opravu poškozené věci nebo za léčbu zraněných lidí.

Takže to je jako takový pojišťovací plán, který chrání zaměstnavatele před velkými finančními následky v případě, že něco „nejde podle plánu“ a způsobí to škodu. To pomáhá zajistit, že zaměstnavatel může pokračovat v podnikání, aniž by musel nést všechny náklady spojené s nešťastnými událostmi.

Řízení dopravních prostředků

Bez

Nebo pojistnou smlouvu lze uzpůsobit také pro zaměstnance, kteří řídí firemní vozy, vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily a podobně. Pokud bude toto rozšíření sjednáno, vztahuje se pojištění i na škody způsobené na firemním vozidle.

Upozorňujeme, že jednotlivé varianty produktů se také liší podle toho, zda se pojištění vztahuje také na použití auta k osobním účelům či pouze na jeho použití při plnění pracovních úkolů.

Konzultace s pojišťovacím agentem jako je Tereza, také je možné si srovnat pojištění ihned – Samostatné pojištění odpovědnosti, nastavte si výši krytí škody online