Termín „pojistka na blbost“ není oficiálním pojmem v oblasti pojišťovnictví, jde o neformální, lidový výraz. Nicméně, často se podobné termíny používají k popisu pojištění, které kryje různé nehody, nešťastné náhody nebo chyby způsobené vlastní nedbalostí nebo neopatrností. Tato pojistka by mohla poskytnout ochranu v případě, že někdo způsobí škodu na vlastním majetku nebo majetku někoho jiného v důsledku své vlastní neopatrnosti.

Pojistky na blbost (neboli pojištění proti vlastní neopatrnosti) obvykle pokrývají různé situace, jako jsou poškození osobních věcí, havárie auta zaviněná vlastní chybou, nebo jiné nehody, které byly způsobeny vlastní neopatrností. Nicméně, konkrétní pokrytí a podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétní pojistné smlouvě a pojišťovně.

Každý chceme být zodpovědný, že? Připravila jsem pro vás mnoho užitečného na mém blogu – Blog o všem co se děje mezi sousedy s Terezou

Můžete si také sjednat pojištění odpovědnosti v běžném životě nebo při zaměstnání najdete zde – Samostatné pojištění odpovědnosti – smlouva ihned emailem, nastavte si výši krytí škody online

Pojištění odpovědnosti běžného občana je jednou z nejzákladnějších forem pojištění, která chrání jednotlivce v případě, že způsobí škodu jiným lidem nebo majetku. Toto pojištění může krýt různé situace a nároky na odpovědnost. Zde jsou obvyklé oblasti, které může pojištění odpovědnosti běžného občana pokrýt:

 1. Škody na majetku třetích osob: Pokrývá škody, které může pojištěná osoba způsobit majetku jiného jednotlivce. Například, pokud běžný občan shodí fotbal míč, který náhodou rozbije okno v sousedově domě, toto pojištění by mohlo pokrýt náklady na opravu.
 2. Osobní zranění: Poskytuje ochranu v případě, že pojištěná osoba způsobí zranění jinému jednotlivci. To může zahrnovat náklady na léčbu, ztrátu příjmů a další výdaje spojené s úrazem.
 3. Odpovědnost za domácí mazlíčky: Některé pojištění odpovědnosti může zahrnovat krytí v případě, že domácí mazlíček poškodí majetek nebo způsobí úraz někomu jinému.
 4. Právní náklady: Mnohé pojištění odpovědnosti může také pokrývat náklady na právní zástup a soudní řízení v případě, že dojde k právním sporům v souvislosti s pojištěným incidentem.
 5. Škody způsobené dětmi: V případě, že dítě pojištěné osoby způsobí škodu nebo úraz, může pojištění odpovědnosti pomoci krytím nákladů spojených s tímto incidentem.
 6. Náklady na přepravu: Některá pojištění odpovědnosti mohou pokrýt náklady na přepravu do nemocnice nebo jiné léčebné zařízení v případě, že je to zapotřebí.

Co vše se může stát za nehodu v běžném životě co kryje pojištění odpovědnosti občana

 1. Otázka: Co pokrývá pojištění odpovědnosti občana v případě, že v obchodě omylem rozbijete drahý porcelán?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může krytí poskytnout na náhradu škody, kterou způsobíte cizímu majetku, v tomto případě rozbíjením porcelánu.
 2. Otázka: Jak vám pojištění odpovědnosti může pomoci v případě, že váš pes poškodí sousedovy květiny na zahradě?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může pokrýt náklady na opravu nebo nahrazení poškozených květin.
 3. Otázka: Co se stane, pokud ve vašem domě hosté uklouznou na mokrém podlaze a zraní se?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti vám může pomoci krytím nákladů na léčbu a případné náhrady za způsobené úrazy.
 4. Otázka: Jak vám pojištění odpovědnosti může poskytnout ochranu, pokud váš syn na kole neúmyslně poškodí auto souseda?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může pokrýt náklady na opravu poškozeného auta.
 5. Otázka: Co když během pikniku na veřejném místě váš pes kousne někoho jiného?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může krytí poskytnout na náhradu nákladů spojených s kousnutím.
 6. Otázka: Jak vám pojištění odpovědnosti může pomoci, pokud způsobíte škodu na majetku pronajímatele svého bytu?
  • Odpověď: Pojištění může poskytnout náhradu za škody, které způsobíte v bytě, který pronajímáte.
 7. Otázka: Co když při opravě auta vlastním garáži neúmyslně poškodíte auto svého souseda?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může krytí poskytnout pro náklady na opravu poškozeného auta.
 8. Otázka: Jak vám pojištění odpovědnosti může pomoci, pokud způsobíte požár v pronajatém bytě?
  • Odpověď: Pojištění může pokrýt náklady na opravu bytu a nahrazení majetku pronajímatele, pokud je to způsobeno vaší nepozorností.
 9. Otázka: Co když neopatrně vykopejte jámu na své zahradě a někdo v ní zakopne a zraní se?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může krytí poskytnout na náhradu nákladů na léčbu a případné náhrady za způsobené úrazy.
 10. Otázka: Jak vám pojištění odpovědnosti může pomoci, pokud jste způsobili škodu na nábytku svého přítele během přestěhování?
  • Odpověď: Pojištění může pokrýt náklady na opravu nebo nahrazení poškozeného nábytku.
 11. Otázka: Co se stane, pokud ve vašem bytě zablokuje odpad a způsobí to škodu bytové jednotce souseda?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může krytí poskytnout na náhradu škody sousedově bytové jednotce.
 12. Otázka: Jak vám pojištění odpovědnosti může pomoci, pokud jste v parku omylem udeřili do něčího laptopu a poškodili jej?
  • Odpověď: Pojištění může pokrýt náklady na opravu nebo nahrazení poškozeného laptopu.
 13. Otázka: Co když během návštěvy u přátel omylem poškodíte jejich cenný umělecký kousek?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může krytí poskytnout pro náklady na opravu nebo nahrazení poškozeného uměleckého díla.
 14. Otázka: Jak vám pojištění odpovědnosti může pomoci, pokud jste na veřejném místě neopatrně vyšlapali někomu na nohu?
  • Odpověď: Pojištění může poskytnout krytí na náklady spojené s léčbou zraněné osoby.
 15. Otázka: Co když při sportovní akci neúmyslně způsobíte úraz jinému účastníkovi?
  • Odpověď: Pojištění odpovědnosti může krytí poskytnout pro náklady na léčbu a případné náhrady za způsobené úrazy.

Samostatné pojištění odpovědnosti – smlouva ihned emailem, nastavte si výši krytí škody online