Úrazové pojištění pro děti je speciální typ pojištění navržený k poskytnutí finanční ochrany v případě, že dítě utrpí úraz. Nabízím vám ihned 50% slevu pro děti do 14let, vyzkoušejte si mé kalkulačky nezávazně – Nezávazná kalkulačka pojištění úrazu pro děti

Tato forma pojištění může řešit několik důležitých aspektů:

 1. Nemocenská náhrada:
  • Úrazové pojištění pro děti může poskytnout nemocenskou náhradu v případě, že dítě musí být hospitalizováno nebo absolvovat léčbu v důsledku úrazu.
 2. Léčebné náklady:
  • Pokrývá náklady na léčbu a léky spojené s úrazem. To může zahrnovat návštěvy lékaře, chirurgické zákroky, rehabilitaci a další léčebné procedury.
 3. Platby za hospitalizaci:
  • Poskytuje finanční prostředky na krytí nákladů spojených s hospitalizací, pokud je to vyžadováno v důsledku úrazu.
 4. Invalidita a trvalé následky:
  • Úrazové pojištění může poskytnout náhradu v případě trvalých následků nebo invalidity vyplývajících z úrazu.
 5. Smrt dítěte:
  • V případě, že úraz vedl k úmrtí dítěte, může být poskytnuta dávka na pokrytí pohřebních nákladů a finanční podpora pro rodinu.
 6. Asistence při zotavování:
  • Některé plány úrazového pojištění mohou zahrnovat asistenční služby, které pomáhají rodině s praktickými záležitostmi během období zotavování dítěte.
 7. Výdaje na ošetření a péči:
  • Poskytuje náhradu za výdaje spojené s péčí a ošetřením dítěte v průběhu léčby.
 8. Školní náhrady:
  • Některé plány mohou zahrnovat náhrady za školní náklady, pokud dítě kvůli úrazu nemůže chodit do školy.
 9. Doplňkové výhody:
  • V závislosti na konkrétním plánu může úrazové pojištění pro děti obsahovat další výhody, jako jsou psychologická podpora, terapie nebo poradenství.
 10. Rozsah pokrytí:
  • Úrazové pojištění může poskytovat ochranu v různých situacích, včetně nehod při sportu, školních událostí nebo každodenních aktivit.

Děti jsou zvědavé a aktivní, což může znamenat, že jsou vystaveny různým rizikům a úrazům. Úrazové pojištění pro děti je navrženo tak, aby krylo různé druhy rizik a událostí, které mohou nastat. Mezi možné úrazy a rizika patří:

 1. Dopravní nehody:
  • Úraz způsobený dopravní nehodou, buď jako pasažér v autě, chodec nebo cyklista.
 2. Sportovní úrazy:
  • Poranění nebo zranění způsobené účastí ve sportovních aktivitách, jako jsou fotbal, basketbal, gymnastika nebo jiné týmové a individuální sporty.
 3. Školní úrazy:
  • Úrazy způsobené během školních aktivit, včetně hřiště, tělocvičny a výletů.
 4. Hraní na hřišti:
  • Padání, odřeniny nebo zranění způsobená hráním na hřišti, na prolézačkách nebo v písku.
 5. Úrazy v domácnosti:
  • Poranění nebo pády, které mohou nastat doma, například při hraní, lezení po nábytku nebo běhání po schodech.
 6. Pády ze výšky:
  • Úrazy způsobené pády ze stromů, hraček nebo jiných vyvýšených míst.
 7. Popáleniny nebo pořezání:
  • Úrazy způsobené neopatrným manipulováním s horkými předměty, nebo pořezání při používání nože nebo jiných ostrých předmětů.
 8. Úrazy v důsledku hry:
  • Zranění nebo pády při hrách a soutěžích, které mohou být fyzicky náročné.
 9. Otravy:
  • Úrazy způsobené požitím nebo vdechnutím nebezpečných látek nebo otravou potravinami.
 10. Zranění zvířaty:
  • Úrazy způsobené kousnutím, škrábáním nebo jiným kontaktem s domácími nebo divokými zvířaty.
 11. Náhlé onemocnění:
  • Úrazy spojené s náhlým onemocněním nebo alergickými reakcemi.
 12. Následky zločinných činů:
  • Úrazy nebo trauma způsobené trestným jednáním, jako jsou napadení nebo útoky.

Nezávazná kalkulačka pojištění úrazu pro děti